Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 24/11/2018 9:45'(GMT+7)

Lạng Sơn: Chủ động đấu tranh phản bác các thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông tin về những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành bảo hiểm xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019; những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới. 

Cùng với đó, các đại biểu được quán triệt triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền các nội dung tiếp thu tại hội nghị, đồng thời chú trọng tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện trong năm 2018; chủ động đấu tranh phản bác các thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, góp phần tích cực ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đức Luận -Ban Tuyên  giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

 

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất