Báo Lạng Sơn: Gặp mặt cộng tác viên năm 2018

Năm 2017, Báo Lạng Sơn xuất bản 260 số báo in với trên 2,1 triệu bản; trang tin điện tử mỗi ngày khai thác đưa lên mạng từ 55 đến 60 tin, bài và mỗi tuần xây dựng từ 1 - 2 videoclip. Nội dung tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, không vi phạm quy định, không có biểu hiện thương mại hóa, phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh. 

Báo đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tờ báo in, trang tin điện tử; chủ động xây dựng chương trình công tác tuyên truyền hằng quý, hằng tháng, hằng tuần, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các ngành trong từng giai đoạn cụ thể. Làm tốt công tác tuyên truyền sự kiện thời sự hằng ngày kết hợp với duy trì các chuyên mục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. 

Báo Lạng Sơn tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực của đội ngũ cộng tác viên là cán bộ, phóng viên ở trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành nghỉ hưu; các thành viên Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi thuộc Hội Nhà báo tỉnh. 

Trong năm, đội ngũ cộng tác viên đã gửi về Ban Biên tập gần 2,8 nghìn tin, bài, ảnh; trong đó, có trên 1.2 nghìn tin, bài, ảnh đã được đăng tải (đạt 44,83%, vượt 4,83% so với mục tiêu đề ra. Đội ngũ cộng tác viên kịp thời cung cấp tin, bài phục vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, bám sát các sự kiện, vấn đề nảy sinh tại địa bàn cơ sở; phát huy tính chuyên sâu của cộng tác viên ở từng ngành và lĩnh vực, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các chuyên mục. Cùng với đó, Báo Lạng Sơn tổ chức được 01 lớp tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên về nghiệp vụ báo chí và tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2018, Báo Lạng Sơn tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cộng tác viên ở các lĩnh vực, tạo hiệu quả tuyên truyền đồng bộ với các loại hình tuyên truyền khác. Duy trì thường xuyên mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên hiện có và quan tâm phát triển cộng tác viên mới; tiếp tục mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cộng tác viên về nghiệp vụ báo chí; phấn đấu sử dụng tin, bài của cộng tác viên từ 45% trở lên. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hằng quý, hằng năm để kịp thời biểu dương, động viên các cộng tác viên thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp tin, bài tuyên truyền./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất