Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định của Đảng trong cán bộ, đảng viên

Hội nghị có trên 300 đại biểu tham dự. Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị

Thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cả nước và tỉnh Đồng Tháp năm 2017, đồng chí Phan Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ cho biết: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; các ban cán sự đảng, đảng đoàn phối hợp với đảng uỷ cơ quan tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, đồng chí Phan Văn Lẹ cũng thông tin đến đại biểu những điểm mới Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và việc chấn chỉnh đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, trong năm 2016 và 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo gợi ý kiểm điểm sâu nhiều tập thể, cá nhân (số lượng được gợi ý kiểm điểm năm 2017 nhiều gấp 1,5 lần so với năm 2016). Ngoài ra, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc... Đặc biệt, qua gần 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, việc sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, hình thức và nội dung được đổi mới. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần tiếp tục thay đổi, chấn chỉnh để hoàn thiện hơn trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Thắng đã thông tin chủ trương của Tỉnh uỷ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể, thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Trưởng Ban Dân vận cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh với Đoàn Văn công Tỉnh; định hướng mỗi xã, phường, thị trấn có không quá 02 cơ sở giáo dục mầm non, có từ 01 đến 02 trường tiểu học, 01 trường turng học cơ sở, bố trí trường trung học phổ thông phù hợp theo điều kiện của từng địa phương…

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3 năm 2018, đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh quan tâm tuyên truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cả nước và tỉnh Đồng Tháp năm 2017; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Công văn số 181-CV/TU ngày 29/11/2016 của Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ những văn bản đã được đề cập tại Hội nghị nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao ý thức chấp hành những quy định của Đảng trong cán bộ, đảng viên; truyền thông sự quyết tâm cao của Trung ương và các cấp uỷ Đảng trong tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Mỹ Hiền
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất