Đắk Nông: Giáo dục truyền thống cách mạng qua các ấn phẩm lịch sử
Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt điều tra, sưu tập các tư liệu, tài liệu, các di tích lịch sử đưa vào quản lý lâu dài. Ngành văn hóa của tỉnh đã lập hồ sơ và xác minh "Quần thể di tích căn cứ kháng chiến Nam Nung"; "Nhà ngục Đắk Mil"; "Đồn Bu Mêra"... Theo đó, các ấn phẩm lịch sử tiêu biểu như: "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 1930 - 2005"; "Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk Nông"; "Lịch sử di tích nhà ngục Đắk Mil (1941 - 1943)"... được xuất bản và phát hành nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Nông góp phần đấu tranh chống lại các thế lực thù địch mưu toan xuyên tạc lịch sử, chống Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chất lượng các ấn phẩm đã đảm bảo yêu cầu đề ra, rút được những bài học cần thiết, phát huy những truyền thống quý báu, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các đơn vị làm tốt nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Đắk Mil, Krông Nô... 

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, Tỉnh ủy Đắk Nông đã đưa nội dung cuốn "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 1930 - 2005" lên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, nội dung các cuốn sách lịch sử cuộc khởi nghĩa hào hùng của người anh hùng N'Trang Long, lịch sử các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông đã được cập nhật trên nhiều báo điện tử, đài truyền hình để người dân Đắk Nông hiểu biết lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... 

Thời gian tới, Đắk Nông yêu cầu các cấp ủy Đảng nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử tại các cấp ủy Đảng. Lịch sử Đảng bộ Đắk Nông sẽ được đưa vào giảng dạy trong nhà trường và các lớp lý luận chính trị. Qua công tác xuất bản, phát hành ấn phẩm, đã nâng cao hiệu quả cũng như nhận thức của cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ tạo sự thống nhất và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao lòng tự hào dân tộc chống mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống đến với mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn./. 

Ngọc Minh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất