Đắk Nông phát huy vai trò công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Hội thi tìm hiểu Chương trình xây dựng nông thôn mới Đắk Nông.
Tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới
Trước hết, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên… các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã thấy rõ tầm quan trọng và trách nhiệm đồng hành với xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng lời kêu gọi “Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới” của Chủ tịch UBND tỉnh, tính đến tháng 1/2014, toàn tỉnh có 151 cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho 61 xã xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị đã chủ động làm việc với xã ký kết và phối hợp rà soát các tiêu chí, đặc biệt là những tiêu chí thuộc ngành, lãnh vực phụ trách để có kế hoạch phối hợp giúp đỡ một cách hiệu quả nhất.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp được chính quyền các cấp hết sức quan tâm, tạo sự đột phá cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, qua 03 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã tổ chức được 84 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 5.445 lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến xã và tận cấp thôn, bon, buôn trên địa bàn. Nhờ nắm vững kiến thức, đội ngũ cán bộ đã tham gia công tác lập quy hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa số người dân trên địa bàn tỉnh đã hiểu được về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã điểm. Từ đó nhận thức tốt, nhiều hộ gia đình, kể cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện hiến đất đai và nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp hoặc đóng góp vốn, ngày công lao động trị giá trên 82 tỉ đồng (chiếm 5,94% tổng nguồn vốn) để cùng với Nhà nước xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng tại địa phương.  
Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh đóng vai trò chủ trì, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp sát với đặc điểm, tình hình địa phương đơn vị. 
Bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, phân công tác nhiệm cụ thể của các lực lượng làm công tác tuyên truyền; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, quý; tiến hành thẩm định nội dung các băng rôn, pa nô cổ động trực quan về nông thôn mới. 
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng rãi, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đến nay, 8/8 huyện, thị xã tổ chức lễ phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa các xã; có 8/8 huyện, thị xã tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; Tỉnh Đoàn phát động phong trào “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tính đến nay, khối Mặt trận, đoàn thể đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức 276 hội nghị nhân dân tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.               
Khối lực lượng vũ trang gắn công tác tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với công tác vận động quần chúng, đứng ra đỡ đầu, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn đóng chân. Cụ thể, BCH Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã tổ chức phát động và ký kết chương trình phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới với các xã thuộc huyện Đắk R’lấp, Đắk Glong; Công an tỉnh phát động phong trào “Công an tỉnh Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó đã triển khai được 180 buổi tuyên truyền nông thôn mới cho hơn 10.437 lượt người nghe. 
Có thể thấy, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã tạo sức mạnh tổng hợp, đưa chương trình lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đem lại những chuyển biến mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các loại hình tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục sử dụng và khai thác tốt hiệu quả 4 hình thức tuyên truyền: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền văn hóa văn nghệ và tuyên truyền cổ động trực quan, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan tuyên truyên đã phản ánh kịp thời những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Cùng với việc tổ chức các buổi lễ phát động thi đua, các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các ngành, các cấp còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động khác nhau, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Ban điều phối cấp tỉnh đã phát hành 50.000 tờ rơi tuyên truyền; photo khoảng 4.480 sổ tay hướng dẫn; làm 02 phóng sự và sao in 100 đĩa DVD; tổ chức lắp đặt các cụm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh đã có chuyên mục riêng về nông thôn mới, như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với chuyên mục “Đưa thông tin về cơ sở”; Cổng thông tin điện tử tỉnh với chuyên mục “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Báo Đắk Nông với chuyên mục “Nông thôn mới”; các trang điện tử của các sở, ngành, huyện thị xã đều đặt paner liên kết với trang tin xây dựng nông thôn mới. Các chuyên trang, chuyên mục nói trên thường xuyên được cập nhật về nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, thu hút đông đảo lượt người xem, bạn đọc, tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực.
Nhìn lại kết quả sau 03 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền đã có những đóng góp quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, từng bước đem lại bộ mặt văn minh, hiện đại cho nông thôn tỉnh nhà./.
Thành Nhân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất