Kiên Giang đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. 

Theo ông Danh Nhỏ, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, ngành điện đã thi công xây lắp 5 công trình lưới điện vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với tổng vốn đầu tư 25,4 tỷ đồng phục vụ điện sinh hoạt, sản xuất cho gần 4.500 hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất các xã biên giới, các xã, ấp đặc biệt khó khăn gần 7 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hơn 3,1 tỷ đồng cho 37.367 người thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. Ngoài ra, ngành chức năng của tỉnh còn mở 170 lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho trên 6.100 nông dân. Hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang đã cho 7.950 hộ vay số tiền là 67,8 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015, với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 41,5 tỷ đồng. Phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 136 tỷ đồng. 

Việc triển khai thực hiện những chính sách ưu đãi này đã góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đồng thời, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, một bộ phận hộ đồng bào dân tộc có ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng./. 


Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất