Lạng Sơn: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
Đồng chí Nông Văn Thảm - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông tin về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta và của tỉnh Lạng Sơn hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2018. 

Cùng với đó, lãnh đạo Ban Tuyên  giáo Tỉnh uỷ quán triệt một số chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng: về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới; về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; về tiếp tục về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; về tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên  giáo Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện trong năm 2018; chủ đề “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” của hệ thống chính trị, gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực. Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội về các hành vi trong đời sống xã hội phải theo quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội và ứng dụng tốt các thành tựu khoa học./.

Đức Luận
Ban Tuyên  giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất