Mua và đọc báo Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng
Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản kết luận buổi làm việc.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: Thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh là trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng và của mỗi đảng viên. Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp. 

Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thông tin trên báo và tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu những cách làm mới, những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; đồng thời, phê phán những việc làm sai chủ trương, chính sách, những vụ việc tiêu cực của các ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình. 

Hiện nay, ở Quảng Bình, báo chí đến tay độc giả trong ngày, chỉ còn 10 xã vùng núi, miền cao do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nên báo chí đến ngày thứ 2 hàng tuần. Sản lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện qua các năm như sau: Báo Quảng Bình năm 2012 là 991.451 tờ, năm 2017 là 1.427.038 tờ. Báo Nhân Dân năm 2012 là 643.177 tờ, năm 2017 là 567.180 tờ. Tạp chí Cộng sản năm 2012 là 7.896, năm 2017 là 8.945. Riêng trong quý I/2018, số lượng đặt mua Báo Quảng Bình 329.266 tờ, Báo Nhân Dân 139.311 tờ, Tạp chí Cộng sản 2.980 cuốn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay có không ít cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ và chưa triển khai nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư. Đôi khi còn lúng túng trong triển khai xây dựng dự toán kinh phí trong việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thiếu ổn định. Tình trạng không đặt mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích vẫn còn phổ biến. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh cũng như đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng mong muốn thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; cần ưu tiên nguồn kinh phí cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; giao cho một đầu mối đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên từng địa bàn để thuận lợi và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lĩnh vực này./.

Hữu Dũng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất