Trưởng ban Tuyên giáo TW thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã chúc mừng các nhà báo trong cả nước nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, phát triển nền báo chí nước nhà ngày càng sinh động, thiết thực, xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, phát triển đội ngũ người làm báo, tích cực tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài, đưa thông tin về đất nước ta đến với bạn bè quốc tế. 


Báo chí là kênh cung cấp thông tin và là diễn đàn của nhân dân, phản ánh tâm tư, tình cảm nguyện vọng, sự sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.


Tại Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đến thăm, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh những nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với báo chí hiện nay trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam. 


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, bằng lương tâm, trách nhiệm của người làm báo, làm tốt và chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; tạo động lực, sự đồng thuận trong xã hội, sự nhất trí trong Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.


Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các cấp Hội và các cơ quan báo chí cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững công nghệ hiện đại, đề cao trách nhiệm của mình với đất nước, với nhân dân, thông tin trung trực, khách quan, đúng định hướng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, tích cực, điển hình; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh mong muốn các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, hấp dẫn, bổ ích. 


Các cơ quan báo chí cần chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước. 


Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò là tổ chức đoàn kết, tập hợp những người làm báo, nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân, nhu cầu quản lý xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Các cơ quan báo chí cần mở rộng tuyên truyền, thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, hiểu rõ hơn về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất