22/11: Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I tại Lạng Sơn

Mục đích của Hội thi nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Song song với đó, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Từ đó, tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên.

Thông qua Hội thi, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

 Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I (gồm các tỉnh, thành phố phía Bắc từ tỉnh Ninh Bình trở ra) và các đảng ủy trực thuộc Trung ương được tổ chức từ ngày 22-25/11/2019 tại tỉnh Lạng Sơn.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II (gồm các tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ, miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Ninh Thuận) được tổ chức từ ngày 28-29/11/2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III, gồm các tỉnh, thành phố phía Nam (từ tỉnh Bình Thuận trở vào được tổ chức từ ngày 6-7/12/2019 tại tỉnh Bình Dương.

 

Đối tượng dự thi gồm những thí sinh xuất sắc ở Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được cấp ủy cử tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực (I, II, III) năm 2019. 

Về nội dung thi, thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại sau: Truyền đạt nghị quyết (các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực. Khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác. 

Lưu ý, thí sinh phải sử dụng các tài liệu do cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành để chuẩn bị đề cương, bài thuyết trình, trả lời câu hỏi ứng xử; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin dẫn nguồn. 

Ban Tổ chức hội thi lựa chọn 9 báo cáo viên xuất sắc, đạt giải nhất, nhì, ba ở Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I và 6 báo cáo viên xuất sắc, đạt giải nhất, nhì, ba ở Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II, III để tham dự vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Để Hội thi Báo cáo viên đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch và Quy chế Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực (I, II, III) năm 2019, chỉ đạo Ban Tuyên giáo cùng cấp lựa chọn, cử 2 thí sinh tham dự Hội thi. Riêng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An và Quân ủy Trung ưong, Đảng ủy Công an Trung ương cử 3 thí sinh dự thi. 

Trường hợp các cấp ủy không tổ chức Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2019, thì lựa chọn, cử thí sinh đạt kết quả cao tại Hội nghị Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh các năm trước tham dự Hội thi khu vực. Phân công tác lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành  ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự Hội thi khu vực, tạo điều kiện để thí sinh tham dự Hội thi.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thành lập Đoàn tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực (gồm: lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo phòng có chức năng tham mưu công tác tuyên truyền miệng). Đồng chí trưởng đoàn có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn thí sinh tham dự đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế, nội quy Hội thi; khuyến khích lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực và các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh về dự hội thi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và cổ vũ các thí sinh tham dự Hội thi khu vực. 

Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất