Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng cờ thi đua cho 5 vụ, đơn vị vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2020.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020.

Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công tác, nghiên cứu khoa học, lao động, học tập; các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, đề án... đạt chất lượng cao, tiêu biểu.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãnh phí; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng vụ, từng đơn vị; kết thúc từng đợt thi đua và tổng kết phong trào thi đua năm 2020 phải thực sự tạo ra kết quả, sản phẩm thi đua; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác.

Thông qua phong trào thi đua phát hiện được những tấm gương tiêu biểu, điển hình xuất sắc để kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng. 

Thời gian và chủ đề các đợt thi đua: Từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/12/2020 và được chia làm 3 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 1/5/2020 đến 30/6/2020. Chủ đề thi đua là: “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đợt 2: Từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/8/2020. Chủ đề thi đua là: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tháng cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. 

Đợt 3: Từ ngày 1/9/2020 đến 31/12/2020. Chủ đề thi đua là: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, một sản phẩm thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban năm 2020, để tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng kết phong trào thi đua vào tháng 12/2020./

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất