Chủ động, kịp thời, chính xác, thuyết phục trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: TA)

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương; đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ; đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Truyền thông Công an Nhân dân - Bộ Công an, Tạp chí Cộng sản, báo Quân đội Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên gia, cộng tác viên chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Tạp chí Tuyên giáo đã về dự Tọa đàm.

XÁC ĐỊNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUAN TRỌNG

Phát biểu đề dẫn toạ đàm, đồng chí Lê Huy Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo nhấn mạnh, trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết 35). 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 7/2019, đó là: Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

“Là cơ quan ngôn luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo không phải đến khi Nghị quyết 35 ra đời mới tổ chức bài viết phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch đã thực hiện trong suốt hơn 60 năm qua kể từ khi số đầu tiên phát hành. Phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí”– đồng chí Lê Huy Nam khẳng định.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Tạp chí đã đăng tải hơn 200 bài viếttrực tiếp và gián tiếptham gia đấu tranh phê phán, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào  những chủ đề, vấn đề: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phân tích, lý giải kinh tế thị trường định hướng XHCN và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; quyết tâm đổi mới tư duy, phát triển lý luận của Đảng ta; quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; phê phán, phản bác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để nói xấu chế độ; phê phán các biểu hiện coi thường những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng danh nghĩa phản biện xã hội để chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi dụng những mặt trái, mặt tiêu cực của xã hội để đả kích, phê phán chế độ; đấu tranh phê phán, phản bác những biểu hiện xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử cách mạng, lịch sử đất nước…   

Các tuyến bài phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả hai ấn phẩm in và điện tử được thể hiện dưới những thể loại - dạng bài viết chính luận, bình luận, phản ánh hoặc phiếm chỉ…

Các đại biểu dự toạ đàm tập trung thảo luận xoay quanh những nội dung như: Một là, kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch dài hạn, trung hạn và "phản ứng nhanh"; tổ chức viết bài, đặt bài; lựa chọn chủ đề, thể loại bài viết; xây dựng chuyên trang - chuyên mục - chuyên đề; công tác phối hợp tuyên truyền... trong đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Hai là làm gì để tiến độ, dung lượng, chất lượng bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có thể "cân bằng" được với phương thức tuyên truyền, chống phá đa dạng, nhanh nhạy của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; Ba là, làm thế nào để khắc phục hạn chế, thiếu gắn kết trong tổ chức lực lượng tham gia viết bài  - "ứng chiến" kịp thời với các quan điểm sai trái, thù địch…; Bốn là, việc tận dụng các thể loại báo chí trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Năm là, việc tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội trong việc chia sẻ link các bài viết hay, để tạo sức ảnh hưởng trong xã hội.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH BẰNG NHIỀU LỰC LƯỢNG KHÁC NHAU

Nhận xét thẳng thắn chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Tạp chí Tuyên giáo thời gian qua, nhà báo lão thành Hà Đăng khẳng định: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, như trên đã nói, là một nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; do đó, nó phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất của Tạp chí Tuyên giáo.

Nhà báo lão thành Hà Đăng đánh giá cao những chuyên mục trên Tạp chí Tuyên giáo hiện nay (Ảnh: TA)

Nhà báo lão thành Hà Đăng đánh giá cao những chuyên mục

trên Tạp chí Tuyên giáo hiện nay (Ảnh: TA)

Muốn phê phán, phản bác đúng các loại quan điểm sai trái thù địch thì trước hết phải nhận diện cho đúng các loại quan điểm ấy. Vậy thế nào là sai trái, thế nào là thù địch? Giữa sai trái và thù địch, liệu có làn ranh nào ngăn cách? Có thể có những quan điểm sai trái nhưng không hẳn là thù địch. Nhưng đã là quan điểm thù địch thì đương nhiên không thể không sai trái. Ở đây ta không xếp vào loại quan điểm sai trái, thù địch việc phê bình, chỉ trích, thậm chí phê phán gay gắt các sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước nhưng trong tinh thần xây dựng chứ không phải chống đối, phá phách, cơ hội chủ nghĩa - Nhà báo lão thành Hà Đăng nhấn mạnh.

Ông khẳng định, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất là đấu tranh về chính trị, lý luận. Mũi nhọn phải chĩa vào các thế lực thù địch, dù núp bóng hay công khai lộ diện. Nhưng các bài viết trên các ấn phẩm của Tạp chí Tuyên giáo trước hết không phải để các thế lực chống đối, thù địch đọc và nghe mà là để giáo dục, thuyết phục đông đảo quần chúng, bạn đọc nhận rõ bộ mặt thật quan điểm sai trái, thù địch ấy, từ đó trang bị cho họ vũ khí đấu tranh, chống lại nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta...

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong những năm qua, Báo chí cả nước có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực, sáng tạo tuyên truyền những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước; định hướng thẩm mỹ cho bạn đọc, tích cực thông tin tuyên truyền, phản ánh đời sống của xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhân dân. Báo chí cũng góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín, sự nghiệp cách mạng của toàn dân. Báo chí cũng đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong thực hiện những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ vai trò tuyên truyền đi đầu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lối sống, đạo đức... qua đó nâng cao khả năng đề kháng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu đầu độc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cùng với đó là kiên quyết đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch với nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau..

Vụ Trưởng Vụ Báo chí - Xuất Bản Trần Thanh Lâm cho rằng báo chí có vai trò quan trọng trong công tác phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vụ trrưởng Vụ Báo chí - Xuất Bản Trần Thanh Lâm cho rằng báo chí có vai trò quan trọng trong

 phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước trong đó có việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch ra sức chống phá, với nhiều thủ đoạn tinh vi, quyết liệt. 

Vì vậy, theo đồng chí Trần Thanh Lâm, trong thời gian tới, để báo chí phát huy tốt vai trò phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần lưu ý một số vấn đề sau: Thứ nhất là cần nhất quán nguyên tắc hoạt động của các cơ quan báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chân thực, tính chiến đấu, tính đa dạng, có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh, đoàn kết trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch; khắc phục biểu hiện thương mại hoá, biểu hiện lệch lạc, tiêu cực khác...; thứ hai là tiếp tục nâng cao nâng cao nhận thức cho các cơ quan báo chí về vai trò, tầm quan trọng, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong việc tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu diễn biến hoá bình trên lĩnh vực văn hoá, trong đó chú trọng phát huy vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Quân đội Nhân dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, cũng như các cơ quan báo Đảng ở Trung ương và địa phương; thứ ba là chú trọng biểu dương các điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ, động viên, tạo ảnh hưởng lan toả, hiệu ứng trong xã hội trên mặt trận đấu tranh quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch, từ đó trở thành phong trào lớn trong toàn xã hội; thứ tư là triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lực lượng, phương tiện nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nội dung các tuyến bài viết cần tập trung các vấn đề nóng các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng chống phá,...

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân; TS. Lê Hải, Trưởng ban điện tử Tạp chí Cộng sản ở góc độ cơ quan báo chí của mình đã chia sẻ những kinh nghiệm quý trong tổ chức bài vở, phát huy vai trò các cây bút trong nội bộ cũng như thông qua mạng lưới cộng tác viên; vấn đề thù lao bài viết; việc phối hợp phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề kết hợp xây và chống...

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ những kinh nghiệm của Báo QĐND trong mảng đề tài phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ảnh: TA)

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ những kinh nghiệm của Báo QĐND trong mảng đề tài phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ảnh: TA)

Ở góc độ của mình, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an nhấn mạnh việc cần xác định rõ tính chất và  mức độ của từng đối tượng, phần tử để có thái độ, biện pháp đấu tranh phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh việc chung tay, phối hợp giữa các lực lượng trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thế lực cơ hội, phản động, có tư tưởng lệch lạc về chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi toạ đàm

Từ thực tiễn một tỉnh với gần 1.313.000 dân, gồm 43 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc bản địa gồm K’Ho, Mạ,   Chu Ru, số còn lại đều di cư từ nơi khác đến; có 12 tôn giáo, 908.000 tín đồ, chiếm tỷ lệ trên 70% dân số toàn tỉnh; là nơi hội tụ cư dân nhiều vùng miền trong cả nước và từng là địa bàn hoạt động của tổ chức phản động fulro, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - đồng chí Trần Văn Hiệp chia sẻ những phương thức, cách làm hiệu quả trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó là việc triển khai ba bước: Nắm bắt thông tin; tiếp cận vận động; phản bác ngăn ngừa. Đồng chí cho rằng, cách làm này sẽ tạo thế chủ động trong phản bác, không bị động chờ có bài xuyên tạc, chống phá mới phản bác. Việc nhanh chóng tiếp xúc đối tượng, giải thích vận động là để kịp thời kéo họ trở lại, không để tư tưởng của họ bị lung lay dao động…

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc phát huy công cụ quan trọng - bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với 7 chuyên mục thường xuyên, trong đó “Diễn đàn tư tưởng” là chuyên mục “đinh”, nội dung chủ yếu của chuyên mục là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện nay, lượng phát hành bản tin là trên 5.000 bản/kỳ/tháng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, mục tiêu trước mắt mà các thế lực thù địch quyết phá là làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân bị dao động, lung lay. Vì vậy, muốn làm tốt công tác tư tưởng ngoài xã hội thì trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên từng chi bộ. Từ đảng viên chi bộ sẽ lan tỏa ra gia đình và lan tỏa ra xã hội, cho nên việc cung cấp các luận điểm, luận cứ, thực tiễn khoa học đấu tranh phản bác trong bản tin nội bộ là rất cần thiết và hiệu quả cũng khá rõ ràng. 

Đồng chí Đỗ Thắng, Phó Trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh  nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin sai trái, xấu, độc trên Internet và mạng xã hội. Bước đầu các tổ chức Đảng, nhất là ở cấp chi bộ ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều quan tâm, nắm bắt hoạt động của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở, lãnh đạo cán bộ đảng viên sử dụng internet, mạng xã hội có trách nhiệm, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực, tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh những kinh nghiệm của Hà Tĩnh trong việc ngăn chặn sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội thời gian qua. Trước hết, cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Hai là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn nhất là những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dự báo tiềm ẩn về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động. Ba là, thường xuyên làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bốn là, khi có vụ việc phức tạp, phát sinh được dư luận quan tâm, cần kịp thời tham mưu cơ quan thẩm quyền chỉ đạo, vào cuộc xác minh, xử lý, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá. Năm là, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin; tuyệt đối không để lộ lọt thông tin, bí mật nhà nước, gây hệ lụy lớn đối với tình hình an ninh chính trị...

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG TINH NHUỆ TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Phát biểu kết luận toạ đàm, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong thời gian qua, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung, thiết thực, bài bản hơn so với trước đây.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, các thế lực thù địch, những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc cần được nhận diện rõ ràng để có hình thức, biện pháp, đấu tranh sao cho phù hợp và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng đội ngũ cộng tác viên, xây dựng tuyến bài viết tập trung vào những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng đội ngũ cộng tác viên, xây dựng tuyến bài viết tập trung vào những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm (Ảnh: TA)

 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo đánh giá cao Tạp chí thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng nhiều bài viết chất lượng của các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cộng tác viết bài cho Tạp chí, qua đó, kịp thời dự báo tình hình, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề dư luận đang quan tâm. 

Đồng chí lưu ý, Tạp chí Tuyên giáo phải luôn luôn xác định đấu tranh, phản bác các thế lực thù địch là nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng lực lượng đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm, có trí tuệ  để tham gia viết bài cho Tạp chí trong lĩnh vực này; phối hợp với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và một số báo Đảng giới thiệu, lan toả các bài viết về mảng đề tài này trên nhiều kênh khác nhau.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với các báo chí chính thống của Đảng trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TG

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất