Chủ động, tích cực, tránh “trông chờ, ỷ lại” trong công tác tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội nghị.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GẮN KẾT CHẶT CHẼ VỚI CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019 khá tốt. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhiều cuộc điều tra, khảo sát phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo có chất lượng; đã phối hợp tổ chức được một số hội nghị, hội thảo, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng, có ý nghĩa thiết thực.

Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tham gia có hiệu quả nhiều nội dung trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân.

Việc tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội. Một số địa phương chỉ đạo xử lý các vụ việc bức xúc kéo dài, tổ chức đối thoại một số vấn đề mà người dân bức xúc để tìm hướng giải quyết. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, đồng thời khuyến khích xây dựng thêm mô hình mới ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Tích cực thực hiện Chỉ thị 05, Hà Tĩnh tổ chức nhiều cuộc tọa đàm đến tận cơ sở về Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hà Giang tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2019; Cao Bằng xây dựng Quy định chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức... trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tương đối tốt nhiều mặt công tác như: công tác tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, công tác khoa giáo, định hướng báo chí - xuất bản, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh chống diễn biến hòa bình... Trong đó, mỗi lĩnh vực đều có những nội dung chuyển biến tích cực, rõ nét. Ban tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên một số lĩnh vực.

Về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Thanh Hóa tổng kết Nghị quyết số 12-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Điện Biên, Lai Châu tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị lịch sử và hiện thực.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đấu tranh chốngdiễn biến hòa bình” trên không gian mạng, Nghệ An tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Yên Bái xây dựng Kế hoạch “tăng cường đưa thông tin tốt, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội”. Tuyên Quang xây dựng Fanpage “Người Tuyên Quang” thành trang chung, chính thống của tỉnh.

Về công tác khoa giáo, Lào Cai hoàn thành Đề tài “Gia đình với sự phát triển tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp”; tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng dân số, phát triển toàn diện con người Lào Cai, khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Hà Tĩnh xây dựng mô hình Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình hoạt động theo tiêu chí “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thực hiện tốt phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Nghệ An tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án: Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030; tuyên truyền trên hệ thống FM đến cấp xã về “khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” ra quân làm vệ sinh môi trường. Điện Biên biên soạn “Sổ tay công tác khoa giáo”. Hòa Bình tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Công tác tuyên giáo ở Hà Tĩnh đã thực sự đi sâu, đi sát và hướng mạnh về cơ sở, là nhiệm vụ chung của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng: Công tác tuyên giáo ở Hà Tĩnh đã thực sự đi sâu, đi sát và hướng mạnh về cơ sở, là nhiệm vụ chung của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh ủy, thành ủy đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

NHỮNG TRĂN TRỞ TỪ THỰC TIỄN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tập trung vào 8 nhóm vấn đề: (1) Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; (2) Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và trách nhiệm của Ban tuyên giáo trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị; (3) Vai trò của Ban tuyên giáo trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như tuyên truyền phổ biến pháp luật, vấn đề an sinh xã hội; (4) Trách nhiệm của Ban tuyên giáo trong việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; (5) Việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (6) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; (7) Công tác khoa giáo; (8) Những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong cụm đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chia sẻ những kinh nghiệm của Nghệ An trong việc thực hiện công tác này, đó là: tổ chức giao ban định kỳ theo tháng, quý; biên soạn, in ấn nhiều tài liệu tuyên truyền để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng Internet.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An: cần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng Internet.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An: cần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng Internet.

Đồng tình với ý kiến về việc cần đổi mới phương thức truyền đạt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương phù hợp với tình hình hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, cần coi trọng việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động. Bởi vì, một trong các yếu tố quan trọng góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống là chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát cũng đề nghị, khi sơ kết, tổng kết những nghị quyết, chỉ thị quan trọng như Nghị quyết 29 về thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước,… Trung ương nên có chỉ đạo thống nhất, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết sẽ hiệu quả hơn việc viết và gửi báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa: cần coi trọng việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa: cần coi trọng việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Đánh giá cao việc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian vừa qua đã kịp thời hơn, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị, các hội nghị trực tuyến học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương chỉ nên trực tuyến đến cấp tỉnh. Việc phổ biến, tuyên truyền đến cấp huyện, cấp xã là trách nhiệm của các báo cáo viên cấp tỉnh, để có những nội dung liên hệ thực tiễn phù hợp với địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng cũng đề nghị, cần tăng cường sự chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, nâng cao tính trách nhiệm của báo chí, đạo đức của người làm báo trong việc thông tin, viết bài, tránh tình trạng thương mại hóa. Khi thông tin nóng vội, sai sự thật, các cơ quan báo chí cũng cần có trách nhiệm thông tin lại, làm rõ và xin lỗi các bên có liên quan.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đồng tình rằng, hiện nay, việc tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05 đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp chính quyền, bộ, ngành còn hời hợt. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ cũng thực sự đi vào cuộc sống.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, tại hội nghị, nhiều ban tuyên giáo đã có sự điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực, sở trường công tác; tăng cường bồi dưỡng qua thực tiễn công việc để cán bộ tuyên giáo ngày càng trưởng thành. Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nên tổng hợp, sơ kết các mô hình làm tốt để có điều chỉnh cho phù hợp.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có sự trao đổi, giải đáp một số vấn đề được nêu lên. Đối với những vấn đề chưa thể giải trình ngay, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, tiếp thu và sẽ có những trao đổi bằng văn bản.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa:Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 185 theo tinh thần phát huy vai trò của cấp ủy cấp huyện.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa:Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 185 theo tinh thần phát huy vai trò của cấp ủy cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đối với việc tổng kết Quyết định 185 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của địa phương. Hiện tại, Ban đang hoàn thiện nội dung báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư trong thời gian Quý III-2019 theo tinh thần phát huy vai trò của cấp ủy cấp huyện.

Đồng tình với kiến nghị coi trọng vai trò của việc thảo luận và xây dựng chương trình hành động trong việc thực hiện, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị  Phương Hoa cho rằng, trong các hướng dẫn sắp tới, sẽ chú trọng trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thảo luận và xây dựng chương trình hành động.

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy địa phương trong việc tuyên truyền hướng dẫn kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Dự kiến, Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 sẽ ban hành vào tháng 8-2019.

Đồng chí Đinh Thị Mai: Dự kiến, Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 sẽ ban hành vào tháng 8-2019.
Đồng chí Đinh Thị Mai: Dự kiến, Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 sẽ ban hành vào tháng 8-2019.

Về nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy gửi kiến nghị, đề xuất bằng văn bản để Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp. Trong thời gian sắp tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có đánh giá hiệu quả về việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

XÁC ĐỊNH NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long đã đánh giá cao những  cố gắng, tích cực của ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong thời gian 6 tháng đầu năm, tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện được rất nhiều việc có chất lượng, có hiệu quả rõ nét. Trong đó, nổi bật là công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ban hành trong thời gian gần đây; công tác tham mưu các vấn đề định hướng tuyên truyền, quản lý báo chí.

“Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã và đang đổi mới rất nhiều trong công tác tuyên giáo, thể hiện rõ được vai trò của ngành tuyên giáo. Đơn cử, đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chứ không đợi đến khi sơ kết, tổng kết như trước kia” – Đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Phân tích những tác động thuận và không thuận của bối cảnh trong và ngoài nước thời gian qua và sắp tới đối với công tác tuyên giáo, trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị, ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong cụm tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tuy nhiên, đối với từng đặc điểm và đặc thù của mỗi địa phương, cần có những phương pháp cho phù hơp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là những ngày lễ kỷ niệm, những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trong việc thực hiện Chỉ thị 05, cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Sau hội nghị giao ban này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có những tiếp thu và hướng dẫn cụ thể hơn” – Đồng chí Nguyễn Thanh Long lưu ý.

Thứ hai, trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là sơ kết, tổng kết, ban tuyên giáo các cấp cần đưa việc việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai nghị quyết, chỉ thị vào kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị ở cơ sở. Khi kiểm tra, giám sát, có vấn đề nảy sinh, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban có những hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp.

Thứ ba, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các địa phương không nên trông chờ đợi vào hướng dẫn của Trung ương; chủ động thành lập nhóm chuyên gia, tổ nghiệp vụ chuyên theo dõi, viết bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng Internet.

“Đối với các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, ban tuyên giáo các tỉnh ủy phải tham mưu xử lý nhanh, triệt để, tránh tâm trạng chờ đợi, ỷ lại”.- Đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Thứ tư, về định hướng tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy tăng cường sử dụng hệ thống thông tin điện tử ngành tuyên giáo VCNET. “VCNET đổi mới cách thức mà ngành Tuyên giáo thông tin, tương tác với cộng đồng, thông qua một mạng xã hội của cộng đồng Việt Nam. Đảng viên và trước hết là cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc được xác định là hạt nhân, là những tấm gương đi đầu. Chúng tôi xác định, thông tin tuyên giáo muốn truyền đạt tới người dân hiệu quả, thì trước hết trong nội bộ ngành tuyên giáo, giữa các đảng viên trên toàn quốc phải hiệu quả, hình thức tương tác phải phong phú, mới mẻ và hấp dẫn. Vì vậy, VCNET phát huy và sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm của một mạng xã hội, giúp cho việc lan toả các thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất” - đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy cũng tích cực đóng góp những bài viết, hình ảnh về thành tựu công tác tuyên giáo địa phương gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để chuẩn bị xuất bản tập sách nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất