Chú trọng nâng cao phương pháp giảng dạy lý luận chính trị
Đồng chí Bùi Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội thi.

Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Hội thi, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc. Đặc biệt, xin nồng nhiệt chào đón 51 đồng chí giảng viên của 25 đoàn về dự hội thi - những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện khu vực phía Bắc về tranh tài dự Hội thi hôm nay; chúc các đồng chí giảng viên hoàn thành xuất sắc bài thi của mình, chúc Hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí, 

Thưa toàn thể Hội thi!

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vị trí, vai trò vô cùng đặc biệt trong công tác tư tưởng của Đảng. Họ là những chiến sĩ xung kích, là người cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Và trong sự đóng góp đó, có vai trò không thể thiếu của đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị nói riêng cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục; trong đó có thể nhận thấy: năng lực giảng dạy và kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên còn có những bất cập so với yêu cầu thông tin, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới; trong giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém trên, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo triển khai như: đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, nhất là việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người thầy. Hội thi của chúng ta là một bước cụ thể hoá và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trên.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần hiệu quả và thiết thực theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Hội thi lần này nhằm đánh giá sát thực chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các cấp, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. Qua Hội thi, góp phần cập nhật các nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị, - một trong những hoạt động có tính chất quyết định để nâng cao chất lượng người thầy.

Thông qua Hội thi, các hoạt động giảng dạy có hiệu quả tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị phải được duy trì thường xuyên, nhất là chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị đi vào nền nếp. 

Hội thi cũng là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao và đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; cập nhật kiến thức theo quan điểm, tư duy của Đại hội lần thứ XII của Đảng một cách đúng đắn và phù hợp. Từ đó, Ban tuyên giáo các cấp cần tham mưu để lãnh đạo các cấp uỷ đảng tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả Hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn những giảng viên xuất sắc để tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định thành tích, những kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; động viên, biểu dương kịp thời phong trào thi đua của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Để Hội thi thành công tốt đẹp, tôi xin lưu ý một số điểm trong quá trình tổ chức Hội thi như sau:

Một là, Ban Tổ chức Hội thi cần chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho Hội thi diễn ra đúng tiến độ, thời gian đã kế hoạch.

Hai là, Ban Giám khảo cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng khả năng, chuyên môn giảng dạy của từng giảng viên. Kết quả chấm thi sẽ là căn cứ để Ban Tuyên giáo Trung ương xét và công nhận giảng viên dạy giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Ba là, các đồng chí giảng viên dự thi cần bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn kiến thức, kỹ năng đã có, thực hiện tốt nhất bài giảng của mình. Các đồng chí hãy cố gắng thể hiện hết năng lực trong giảng dạy, có tinh thần vươn lên, học hỏi, để phát huy sau này ở đơn vị mình.

Bốn là, các đồng chí giảng viên, cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo các cấp và của các trung tâm bồi dưỡng chính trị tích cực theo dõi, cổ vũ cho Hội thi, có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Tổ chức để việc tổ chức các đợt thi tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Với tinh thần đó, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi tuyên bố khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc, năm 2018.

Kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và các đồng chí!

Chúc Hội thi thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất