Chuẩn bị thật tốt các nhiệm vụ được giao trong tham mưu tổ chức thực hiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

“Không khí làm việc ở cơ quan sôi nổi, sinh hoạt ở cơ quan dân chủ, thẳng thắn, có sự gắn kết tương đối hiệu quả giữa một số vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Ban trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Hình ảnh, uy tín, sự tin cậy của Ban trong hệ thống chính trị được giữ vững, có phần, có mặt được nâng lên thông qua các hoạt động cụ thể như hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu, chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn xã hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020) với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, có sức lay động và lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020)”- Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý các vụ, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong tiến độ và chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, bên cạnh các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, các vụ, đơn vị trong Ban tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị thật tốt các nhiệm vụ được giao trong tham mưu tổ chức thực hiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng, tạo ra môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông dư luận xã hội thật tốt để hướng về Đại hội.

Phải đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng có chiều sâu, chất lượng, khơi gợi niềm tự hào để mỗi cán bộ trong ngành có tình cảm, động lực, nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ hơn để đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp phối hợp trong công việc, góp phần vào truyền thống vẻ vang của Ban.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thể hiện rõ vai trò đầu mối chung và là chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra, khối lượng công việc của Ban Tuyên giáo Trung ương theo kế hoạch và đột xuất nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã thể hiện rõ vai trò đầu mối chung và là chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của Lãnh đạo Ban, các hoạt động trọng điểm của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

 Ban đã hoàn thành Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo và tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, bảo đảm chất lượng, có tính lan tỏa sâu sắc.

Vai trò điều phối thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với phòng, chống đại dịch Covid-19 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động tham mưu Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương thức và cách làm mới, có chiều sâu về nội dung, phong phú về hình thức.

Công tác thẩm định, góp ý nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo của Ban đã được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã thẩm định, góp ý, cho ý kiến 106 văn bản của các cơ quan Trung ương và địa phương với nhiều lĩnh vực… Trả lời thư, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc được toàn ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hoàn thành có chất lượng cao các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo.

Chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ động cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng tham mưu lĩnh vực khoa giáo trong tình hình mới.

Thu Hằng - Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất