Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Tích cực, chủ động triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm
Trao tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn năm 2018.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tiến hành triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức, công tác cán bộ: sắp xếp, kiện toàn lại một số đơn vị trong Ban; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo một số đơn vị. Đây là một công việc khó, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là tại các đơn vị giải thể hoặc sáp nhập. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, gây tâm lý băn khoăn, lo lắng của một bộ phận người lao động trong cơ quan. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Ban, sự động viên chia sẻ kịp thời của Ban Chấp hành Công đoàn và đặc biệt là vì mục tiêu chung của cơ quan, các đoàn viên công đoàn đã nghiêm túc chấp hành, chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ của Ban.

Nhiều công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi đoàn viên công đoàn đều được lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo sát sao như: đề bạt cán bộ, đi học, tăng lương, tuyển dụng, đi công tác nước ngoài, nghỉ hè, nghỉ phép… Đây chính là nguyên nhân tạo nên tính ổn định và sự đoàn kết của đoàn viên trong cơ quan, cũng là động lực để đoàn viên phấn đấu, tin tưởng, yên tâm làm việc.

Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho công đoàn viên như: giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác công đoàn với Công đoàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; gặp mặt và  trao tặng nhiều phần thưởng cho các cháu thiếu nhi và học sinh nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Ngày Gia đình Việt nam 28/6.

Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia ký kết thi đua trong Khối thi đua công đoàn các Ban Đảng Trung ương, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các  phong  trào  thi đua trong  cán bộ, công chức, viên  chức, người lao động...

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 325 công đoàn viên sinh hoạt ở 37 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận, trong đó có 292 công đoàn viên là đảng viên (chiếm tỷ lệ 89,8%).

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tập trung chỉ đạo các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa và hành động năm 2019 của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ hai, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp của người lao động; tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn Ban; tăng cường hoạt động xã hội cho công đoàn viên. Tăng cường công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tạo khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tổ chức phát động phong trào thi đua lao động, sáng tạo, gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động Xây dựng người cán bộ công nhân viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” hướng tới chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức tốt Ngày gia đình Việt Nam; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhằm động viên, khuyến khích công đoàn viên thêm đoàn kết, gắn bó.

Thứ tư, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động. Tổ chức đợt tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn của Ban về kỹ năng hoạt động công đoàn. Tổ chức Hội diễn văn nghệ, chương trình thể thao chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái; Xây dựng mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, từng bước nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần trong đội ngũ cán bộ cơ quan.

Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; củng cố vững chắc uy tín của tổ chức và cán bộ Công đoàn. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm các thủ tục đề nghị thành lập Ban Thanh tra nhân dân Công doàn Ban.

Thứ bảy, tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; có các giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Trần Doãn Tiến đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn năm 2018./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất