Đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ, liên kết thông tin trong công tác tuyên giáo
Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

NỖ LỰC HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 nêu rõ, bên cạnh những triển vọng khá tích cực, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vữnghoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọngTrong Cụm, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người lao động phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp ngành, đoàn, hội đến công tác an sinh xã hộichương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Các cấp ngành, đoàn, hội từ Trung ương tới cơ sở tích cực thi đua, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI; chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)...

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Tuy nhiên, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên còn lo lắng trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền; tiêu cực trong ngành giáo dục, bạo hành trẻ em; giá xăng dầu, giá điện tăng; biến đổi khí hậu, dịch tả lợn châu Phi; ô nhiễm môi trường... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nêu trên, các ban tuyên giáo trong Cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của cấp ủy, chủ động triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo đạt được những kết quả nổi bật như: chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới; tiếp tục chủ động tham mưu việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiều điểm mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội; công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, công tác báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; hoạt động văn hóa - văn nghệ đảm bảo đúng định hướng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội; Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ, tích cực kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tuyên giáo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tuyên giáo trong Cụm Đảng uỷ trực thuộc Trung ương còn một số hạn chế sau: việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số nơi chưa chủ động, vẫn còn tâm lý “trông chờ” vào hướng dẫn của cấp trên. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội còn nhiều lúng túng; năng lực dự báo tình hình còn chưa tốt. Việc đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” bước đầu có hiệu quả, nhưng còn lúng túng, sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý tuyên truyền có lúc, có việc thiếu tính sắc bén. Tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong Nhân dân tuy có bước cải tiến nhưng còn thiếu tính sinh động. Việc triển khai một số nghị quyết trong lĩnh vực khoa giáo còn mang tính hình thức, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu đề ra.

Đồng chí Định Khắc Đính, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

SÔI NỔI THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG ĐƯỢC DƯ LUẬN QUAN TÂM

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, yếu kém và những khuyết điểm, thể hiện rõ trên một số nội dung: 1) Những vấn đề, vụ việc, sự kiện của thế giới, trong nước, trong Cụm và nhất là ở ngành, đoàn, hội có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo toàn quốc, trong Cụm và từng cơ quan, đơn vị thời gian qua. Dự báo tình hình thế giới, trong nước, địa bàn trong thời gian tới sẽ có gì thuận lợi và khó khăn đối với công tác tuyên giáo; 2) Dự thảo báo cáo nêu kết quả nổi bật và hạn chế của công tác tuyên giáo trong Cụm 6 tháng cuối năm 2019 đã bao quát chưa, cần bổ sung, điều chỉnh, làm rõ gì; 3) Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 được nêu trong báo cáo, cần bổ sung hoặc nhấn mạnh nội dung nào; 4) Các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã có những nỗ lực gì trong phối hợp tham gia xử lý những vụ việc, vấn đề nổi cộm gây bức xúc dư luận xã hội trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm. Dự báo một số vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn, hướng xử lý; 5) Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện qui hoạch, sắp xếp mạng lưới báo chí của ngành, đoàn, hội, đề xuất hướng tháo gỡ; 6) Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sắp xếp bộ máy ban tuyên giáo theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và nghiên cứu báo cáo chi tiết công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá rõ hơn những vấn đề thực tiễn của công tác tuyên giáo nói chung và của các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Cụm thời gian quan cần tháo gỡ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm thời gian qua như: tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng các cấp thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW; những ấn phẩm, tác phẩm trọng điểm, xứng tầm với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới đất nước; tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường rà soát, thanh tra việc đăng tin, bài của các báo, đặc biệt là báo điện tử, để giảm thiểu tình trạng đăng các bài viết thiếu nhạy cảm giới, thậm chí mang nặng định kiến giới; kịp thời xử lý các cơ quan báo chí vi phạm theo nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị về công tác tuyên giáo trong thời gian tới như: theo dõi, định hướng để công tác báo chí xuất bản thực hiện đúng định hướng nội dung, tôn chỉ mục đích và các quy định của pháp luật. Có giải pháp quản lý có hiệu quả đối với thông tin trên các trang mạng xã hội. Kịp thời xử lý những tập thể cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực thông tin trên báo chí và mạng xã hội; Ban chỉ đạo 35 của Trung ương tăng cường hướng dẫn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng thông tin, dư luận xã hội trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh; có biện pháp, chế tài xử lý kịp thời các lực lượng sử dụng các kênh tác động tiêu cực đến cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường định hướng thông tin trên mạng xã hội...

NHIỀU THÁCH THỨC ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO HIỆN NAY

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 của các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay Cụm luôn đi đầu, triển khai có hiệu quả nhiều nội dung công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của cả nước, quán triệt các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống, đảm bảo quốc phòng an ninh được ổn định, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trước những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định các cấp ngành, đoàn, hội từ Trung ương tới cơ sở tích cực thi đua, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI; chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)...

Đánh giá về tình hình diễn biến trong khu vực và thế giới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều thách thức, phải quán triệt cụ thể những chủ trương, chính sách đường lối tới từng cán bộ, đoàn viên, đảng viên, chiến sỹ ở các đảng uỷ trực thuộc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ tư tưởng; bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết và trực tiếp tham gia định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Trước tình hình đó, các ban tuyên giáo, tuyên huấn trong Cụm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện một khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng, hiệu quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo và của ngành, đoàn, hội. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một vài kết quả nổi bật trong Cụm như sau:

Một làban tuyên giáo trong Cụm chủ động, tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiệnkiểm tra, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Hai là, quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, đoàn, hội kịp thời; nhất là đợt tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người.

Ba làcông tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết và trực tiếp tham gia định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn làcác cơ quan, đơn vị trong Cụm tham mưu cấp ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức tập huấn về công tác nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, củng cố lực lượng, tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo trong Cụm đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cấp, các ngành trong Cụm cần đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình, chủ động, sáng tạo, hành động tại chỗ và liên kết thông tin; xác định trọng tâm, trong điểm trong từng ngành, từng lĩnh vực sao cho phù hợp với thực tiễn công tác tuyên giáo; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách tới từng cán bộ, đảng viên, cơ sở, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, tránh để tình hình diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng; phối hợp với các cấp ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm những thắc mắc, khiếu kiện của dân còn chưa được giải quyết. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ trong bộ máy tuyên giáo; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tuyên giáo cơ sở... góp phần tạo sự ổn định chính trị, xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp./.

Nhật Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất