Đội ngũ những người làm báo là lực lượng tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngày 6-9, tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tới tham dự Đại hội có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng hơn 100 hội viên Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội


 
Hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, mục tiêu đề ra

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội cho biết, hoạt động của Liên Chi hội đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các mục tiêu đề ra. Hoàn thành tốt công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vị của đơn vị. Đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động nghiệp vụ, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỷ luật.

Chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên các chi hội từng bước được nâng cao, được tạo điều kiện thuận lợi tham gia học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chính trị. Nhiều hội viên có sáng kiến trong công tác, nhiều bài viết có chất lượng đoạt các giải báo chí. Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm và thực hiện tốt đạo đức người làm báo.

Toàn cảnh Đại hội
Đồng chí Đoàn Văn Báu phát biểu tham luận tại Đại hội

Với những thành tích đã đạt được, trong ba năm gần đây, Liên Chi hội đã được tặng 8 bằng khen cho tập thể và cá nhân, năm 2016 được tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 16 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Mỗi năm có 98- 99% hội viên đạt danh hiệu từ Lao động tiên tiến và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Trong đó có 22% đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tham luận với các nội dung: chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của hội viên thuộc Liên chi hội, đạo đức nghề nghiệp nhà báo.

Xác định 4 nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động. Trong đó, tập trung thực hiện đầy đủ và hiệu quả 11 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp cơ bản do Đại hội X đề ra. Thực hiện tốt Luật Báo chí và triển khai quán triệt thực hiện Quy định đạo đức Người làm báo.

Bám sát yêu cầu công tác tư tưởng, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, xây dựng tổ chức hội, xây dựng chương trình hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu.

Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ; giáo dục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo gắn với việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội.

Để thực hiện được các phương hướng nêu trên, Liên chi hội xác định một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, tập trung việc xây dựng và củng cố tổ chức Liên chi hội, xây dựng đội ngũ người làm báo trong Liên Chi hội vững về tư tưởng, chính trị; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tạo chuyển biến rõ rệt trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Liên chi hội

Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Ba là, tăng cường công tác tổ chức chi hội. Các chi hội tiếp tục rà soát trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, làm thủ tục đề nghị kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các đồng chí có đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập Hội; tiếp tục kiện toàn Ban Thư ký các chi hội, đáp ứng yêu cầu công tác của hội.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất về công tác hội.

Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt như tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các hội nhà báo tỉnh, thành phố hoặc liên chi hội, chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ. Dự kiến mỗi quý một lần, Liên chi hội tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên - nhà báo tích cực tham gia Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên đề.

Để phong trào Hội khóa mới tiếp tục hoạt động tốt hơn, Ban Chấp hành Liên chi hội có một số kiến nghị:  

Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên Chi hội. Xem xét bố trí cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác Hội (Theo Hội Nhà báo Việt Nam, hiện có 1 đơn vị có biên chế chuyên trách là Liên chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam, 1 đơn vị có biên chế bán chuyên trách là Liên chi hội Báo Nhân Dân) đã tạo được phong trào Hội rất hiệu quả.

Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Liên Chi hội được tham gia vào các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhất là các hoạt động đối ngoại; cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để Liên chi hội thông báo cho hội viên đăng ký tham gia, giúp cho hoạt động của Liên chi hội ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh trong hệ thống tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam.

Danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Liên chi hội

nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Đồng chí Lê Huy Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo.

2. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản.

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Tổng biên tập Tạp chí Báo cáo viên.

5. Đồng chí Phạm Đình Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Ninh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

7. Đồng chí Vũ Khắc Kiên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh những nỗ lực của Liên chi hội Nhà báo, người làm báo, cơ quan báo chí thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, biểu dương người tốt, việc tốt…

Chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Liên chi hội, phân tích bối cảnh những thuận lợi và khó khăn của tình hình thế giới và trong nước trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, Liên chi hội nhà báo của Ban và các hội viên cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đề ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu cùng với đội ngũ những người làm báo trong cả nước làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; vừa là công cụ chuyển tải thông tin, vừa là vũ khí đấu tranh cách mạng.

Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2018-2023
Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2018-2023


Trên tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, trước hết, Liên chi hội của Ban cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, đó là thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao tính nhân văn, khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam.

Thực hiện nghiêm những nhiệm vụ liên quan tới công tác báo chí mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí –xuất bản trong việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, các chỉ đạo của Trung ương…

Các cơ quan báo chí thuộc Liên chi hội cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, khoa học; đề cao tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả.

Thực hiện tốt việc tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn  của công tác tuyên giáo. Phát hiện những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin đăng tải phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà cần có sự phân tích, lý giải sâu sắc về các quan điểm, chính sách để kịp thời định hướng dư luận.

Thứ hai, sau Đại hội, Liên chi hội cần bám sát Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương được quy định tại Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị; trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ của Liên chi hội, đồng thời vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Liên chi hội và trực tiếp là hoạt động của các chi hội trực thuộc.

Thứ ba, Liên chi hội cần tăng cường trao đổi với các cơ quan chức năng, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí của Liên chi hội. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo của Ban Tuyên giáo Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm với đất nước. Các nhà báo, cơ quan báo chí thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương phải là những người nhạy bén, sâu sắc, có kiến thức sâu về lý luận và thực tiễn, có tầm tư duy chiến lược, khả năng dự báo cao, chính xác, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, vi phạm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí- xuất bản và trong các ấn phẩm báo chí.

Thứ tư, các cơ quan báo chí thuộc Ban chủ động gắn kết các hoạt động hội với hoạt động chuyên môn. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025” đã được Bộ Chính trị khóa XI cho ý kiến; xây dựng Đề án thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về “Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay” theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả theo xu thế của cách mạng 4.0, nâng cao tính tương tác với công chúng, phát huy thế mạnh của thông tin điện tử.

Thứ năm, phải nắm chắc và làm tốt công tác tư tưởng của hội viên; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động; tạo điều kiện cho các hội viên tích cực phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương
Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh, trong thời đại truyền thông kỹ thuật số hiện nay, những người làm báo nói chung và đội ngũ người làm báo Liên chi hội Ban Tuyên giáo Trung ương cần vươn lên làm chủ mạng xã hội, cung cấp thông tin cho xã hội một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Mạng xã hội cần phải trở thành một chủ đề “nóng” trong nội dung sinh hoạt của Liên chi hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đề nghị Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú trọng, đầu tư vào xây dựng tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia, giải báo chí về xây dựng Đảng… một cách bài bản, quy mô hơn.

Về sinh hoạt Liên chi hội, cần chú trọng công tác liên chi hội, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt hội để nâng cao tính hấp dẫn như giao lưu, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ…

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi đã  trao tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội.

Thu Hằng – Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất