Đồng chí Trần Thanh Lâm làm việc với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng cho biết: Trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã tích cực góp phần “giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên” thông qua việc không ngừng đổi mới cách thức tổ chức nhiều hoạt động, đáng chú ý như Ngày Thơ Việt Nam hàng năm. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho đông đảo công chúng có thể tiếp cận được những thành tựu thi ca... Các nhà văn, nhà thơ tổ chức các buổi giao lưu với độc giả vào Ngày sách Việt Nam hằng năm; các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia tổ chức nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật; Hội Nghệ sĩ sân khấu TP tổ chức các hoạt động sân khấu cả chuyên nghiệp và không chuyên theo hướng đại chúng hoá, từ việc “đưa tuồng xuống phố” cho đến việc về tận huyện, xã, phường diễn cho dân xem các tiểu phẩm nhằm thông qua sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu để tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo các chủ trương của đảng và chính quyền TP về xây dựng nếp sống văn hoá, về bảo vệ môi trường sinh thái, về an sinh xã hội…

Thành phố cũng tập trung bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng, nghệ thuật hô, hát bài chòi. Từ năm 2024, Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được chọn triển khai dự án sân khấu học đường và nghệ thuật tuồng tại một số trường học.

Thành phố tiếp tục đầu tư, duy trì hoạt động của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; quan tâm đầu tư hệ thống thư viện, các bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chăm…; từng bước củng cố tổ chức và đổi mới hoạt động của Tạp chí Non nước; chuyên trang cuối tuần của Báo Đà Nẵng… Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động, chuyển tải các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm lao động, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Lâm và các thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Tạp chí Non nước nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đồng chí Trần Thanh Lâm và các thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Tạp chí Non nước nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan đến văn học,  nghệ thuật. Trong đó, tổ chức quán triệt chủ trương, giải pháp lớn về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và hai văn bản của thành phố là Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 23/10/2008 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kế hoạch số 1991-KH/UBND-VX ngày 03/4/2009 của UBND TP về thực hiện Chương trình hành động số 29CTr/TU cho toàn thể văn nghệ sĩ Thành phố.

Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố cũng đã được quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây đựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này của Thành ủy Đà Nẵng cũng như của Đảng đoàn Liên hiệp hội. Qua đó, giúp văn nghệ sĩ thành phố nhận thức được những nhiệm vụ đặc thù của giới văn học, nghệ thuật trong việc góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được nêu trong Nghị quyết là “Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên...”.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng xác định vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục, nỗ lực hơn nữa nhằm tạo nên sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng cũng nêu một số kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên văn nghệ sĩ hoạt động; về tổ chức nhân sự cho các hội thành viên; kinh phí hoạt động…

Đồng chí Trần Thanh Lâm và các thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm và các thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Thành phố và các hội thành viên trên địa bàn  Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Trong các kết quả tích cực đã đạt được, nhất là trong 2 năm diễn ra dịch bệnh COVID-19, đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố đã không ngừng nỗ lực lao động sáng tạo, không ngại nguy hiểm của dịch bệnh để có nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ vũ, động viên xã hội tích cực phòng, chống dịch hiệu quả. Theo đồng chí, các tác phẩm, tiếng nói của hội viên Liên hiệp hội đã tác động đến hàng vạn, hàng triệu người. Đây là giá trị, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng, lan toả của Liên hiệp hội nói chung và của các hội viên nói riêng đến với xã hội chúng ta. “Tự thân mỗi người nghệ sĩ đã có ý thức, trách nhiệm trong sáng tác, sáng tạo mặc dù gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, một số cơ chế, chính sách hỗ trợ từ thành phố cũng gặp khó khăn, chưa tháo gỡ được, nhưng Liên hiệp hội và các hội thành viên đã nỗ lực khắc phục để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố xây dựng địa phương không ngừng phát triển” - đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cũng đề nghị các văn nghệ sĩ, người làm nghệ thuật trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề, đam mê với nghề để tiếp tục có những sáng tác, cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho văn học, nghệ thuật thành phố và đất nước. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống cũng như xây dựng và phát triển nền văn hoá nước nhà trong thời kỳ mới với những chuyển biến tích cực, lan toả mạnh mẽ hơn./.

 Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng là tổ chức thành viên chính thức của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Hiện Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng có 1.200 hội viên sinh hoạt tại 9 hội chuyên ngành gồm: Hội Nhà văn TP, Hội Văn nghệ dân gian TP, Hội Âm nhạc TP, Hội Nghệ sĩ sân khấu TP, Hội Nghệ sĩ múa TP, Hội Điện ảnh TP, Hội Mỹ thuật TP, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và Hội Kiến trúc sư TP. Đến cuối năm 2014, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trực thuộc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trên lĩnh vực này.

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiện có 13/14 thành viên (khuyết 1 thành viên); Ban Thường vụ có 4/5 thành viên.

Về tổ chức Đảng, đoàn thể, hiện Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP có Đảng đoàn trực thuộc Thành uỷ, có Chi bộ cơ sở cơ quan Liên hiệp hội trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan TP,  có Công đoàn cơ sở cơ quan Liên hiệp hội trực thuộc Công đoàn viên chức TP.

Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Đà Nẵng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2014 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020.

Giao Tuyến

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất