Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải

Chiều ngày 19/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng bộ GTVT và Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải.

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. 

GẮN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH GTVT

Báo cáo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng bộ GTVT và Đảng uỷ Bộ GTVT nêu rõ: 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao với kết quả nổi bật như: Kịp thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia về đầu tư phát triển KCHTGT; khởi công dự án thành phần đầu tiên đoạn Cam Lộ - La Sơn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; việc xử lý tồn tại của các trạm thu phí BOT; triển khai dự án thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng được chỉ đạo và triển khai quyết liệt; toàn ngành GTVT tập trung đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của ngành như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu phí tự động không dừng; hoàn thành đưa vào khai thác 6 dự án và hoàn tất thủ tục, triển khai thi công 8 dự án mới. Trong đó, Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phát lệnh khởi công vào ngày 16/9/2019. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Năm thứ 4 liên tiếp Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong số 20 bộ/ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; các phong trào thi đua, đền ơn đáp nghĩa được triển khai tích cực.

Sản lượng vận tải 09 tháng năm 2019 ước đạt 1.244,52 triệu tấn hàng, tăng 8,8%; đạt 3.792,46 triệu lượt hành khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 237,92 tỷ Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 177,21 tỷ HK.km; tăng 7,4% về luân chuyển hàng hóa và tăng 9,8% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2018. 

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Bộ GTVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian quy định.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị: Đảng ủy Bộ thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. 

Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy cơ sở đã chủ động nắm bắt thông tin, nêu cao ý thức trách nhiệm, vững vàng trước mọi khó khăn của ngành GTVT; tham mưu kịp thời giúp cấp ủy thực hiện tốt việc lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”,và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban cán sự Đảng bộ GTVT từ đầu năm 2019: Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT (đã ký văn bản số 58-QCPH ngày 29/4/2016), trong đó tập trung phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành GTVT. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… của ngành GTVT. 

Vụ Trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Vũ  Trọng Hà phát biểu tại buổi làm việc
Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Vũ Trọng Hà phát biểu tại buổi làm việc

CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA DƯ LUẬN TRONG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết: Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ xây dựng Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH hàng tháng, quý, năm. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII) đến cán bộ chủ chốt toàn Ngành; phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ toàn Ngành đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Vụ Trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Vũ  Trọng Hà phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng ngành GTVT đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng  thẳng thắn nhìn nhận một số thiếu sót trong công tác thông tin, truyền thông của Đảng bộ Bộ GTVT, còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, ngành GTVT đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong đó một phần ảnh hưởng từ dư luận xã hội. Ví dụ điển hình là các dự án BOT, vì áp lực từ dư luận xã hội đối với một số dự án trước đây, dẫn đến các dự án hiện đang triển khai rất khó khăn trong thu hút vốn tư nhân hay vốn vay. Trong khi mô hình đầu tư này đã chứng minh được tính hiệu quả ở các dự án khác đã đi vào khai thác.

“Mong rằng với các công trình, dự án giao thông đang, sắp triển khai hoặc với các vấn đề giao thông được dư luận xã hội quan tâm, Bộ GTVT nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thông tin, truyền thông”, Thứ trưởng Đông đề nghị.

LÀM TỐT CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VỀ NGÀNH, GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng bộ GTVT và Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải thời gian qua.

Đánh giá về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Bộ GTVT, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, Đảng ủy Bộ GTVT rất quan tâm đến công tác tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng một cách bài bản, nền nếp. Sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành chặt chẽ, chia sẻ và phân công nhiệm vụ rõ ràng…

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, sao cho mỗi CBCNV đều nhận thức được vai trò quan trọng của ngành GTVT đối với xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, truyền thông đến xã hội về các hoạt động của ngành, nhất là các công trình, dự án hạ tầng giao thông, bởi hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước.

“Giao thông là ngành “nóng” bởi gắn liền với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ GTVT cần tăng cường truyền thông, trong đó tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong định hướng dư luận về các công trình dự án, các vấn đề lớn của ngành để xã hội, người dân hiểu rõ, hiểu đúng và có cái nhìn chia sẻ, đồng cảm với ngành”, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị./.

Tính đến hết tháng 9/2019, Đảng bộ Bộ GTVT có 49 tổ chức đảng với gần 11.000 đảng viên trong đó: 26 tổ chức đảng trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể hoạt động theo Quy định số 98; 17 tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Quy định số 97; tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đảng doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Quy định số 287, Quy định 288; tổ chức đảng doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Quy định 170 của Ban Bí thư Trung ương.

Đảng bộ Bộ có đảng bộ mà đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, gồm các đảng bộ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam; đảng bộ mà đảng ủy được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên; 20 đảng bộ cơ sở; chi bộ cơ sở và 1chi bộ trực thuộc trực tiếp và 873 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. 

Bài, ảnh: Nhật Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất