Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 cụm Đông Nam Bộ
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 10 tỉnh, thành phố thuộc cụm Đông Nam bộ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết những nét cơ bản đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua và 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trên nhiều lĩnh vực. Một số mặt hoạt động tuyên giáo có sự chuyển biến rõ nét, nhất là công tác tư tưởng, lý luận chính trị; tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo,... được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh.