Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in cuốn sách “Tuyên giáo toàn cảnh - nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”

1. Các nhà thầu nhận bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Hà.

- Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo Gia Đức.

2. Các nhà thầu nộp bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Hà.

- Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo Gia Đức.

3. Nhà thầu không nộp bản yêu cầu báo giá: Không có.

4. Giá dự thầu của các nhà thầu

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật, có báo giá với tổng giá trị: 179.460.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Hà, có báo giá với tổng giá trị: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

  Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo Gia Đức, có báo giá với tổng giá trị: 182.500.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

  Giá trên đã bao gồm thuế.

5. Thông tin về nhà thầu trúng thầu được lựa chọn

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật

- Giá trị trúng thầu: 179.460.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 6/7/2020 - 24/11/2020.

- Thời gian giao hàng: Từ ngày 12/7/2020 - 15/7/2020 tại Trụ sở số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Tuyên giáo Trung ương thương thảo hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo./.

TCTG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất