Kết quả lựa chọn nhà thầu xuất bản cuốn sách “Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

1. Các nhà thầu nhận bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long

- Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Hưng Hà

2. Các nhà thầu nộp bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long

- Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Hưng Hà

3. Nhà thầu không nộp bản yêu cầu báo giá: Không có.

4. Giá dự thầu của các nhà thầu

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật, có báo giá với tổng giá trị: 194.020.200 đồng (Một trăm chín mươi tư triệu không trăm hai mươi ngàn hai trăm đồng chẵn). Đã bao gồm thuế.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long, có báo giá với tổng giá trị: 196.410.000 đồng  (Một trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Hưng Hà, có báo giá với tổng giá trị: 195.810.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm mười đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

5. Thông tin về nhà thầu trúng thầu được lựa chọn

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật 

- Giá trị trúng thầu: 194.020.200 đồng (Một trăm chín mươi tư triệu không trăm hai mươi ngàn hai trăm đồng chẵn). Đã bao gồm thuế.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 9/7/2020 - 19/11/2020.

- Thời gian giao hàng: Từ ngày 12/7/2020 - 15/7/2020 tại Trụ sở số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Tuyên giáo Trung ương thương thảo hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo./.

TCTG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất