Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 12
(Ảnh minh họa)
Đáp án câu hỏi tuần 12:

Câu hỏi 1: A,B,C,D.

Câu hỏi 2: D. 07/01/1975

Câu hỏi 3: B. Điện của Bộ Chính trị, ngày 01/4/1975.

Câu hỏi 4: A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Câu hỏi 5: C. Từ 04/3 đến 24/3/1975.

Câu hỏi 6: C. Từ ngày 26/4 đến 30/4/1975.

Câu hỏi 7: A,B,C,D.

Câu hỏi 8: D. Như có Bác trong ngày vui đại thắng - Nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi: 14.600

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Thị Thanh Mai
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.600   
Thời gian tham gia: 13/11/2019 16:22:58.
 
Giải Nhì:
 
1) Võ Quang Đạt
Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.600
Thời gian tham gia: 17/11/2019 07:45:51.
 
2) Trần Anh Đức
Xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.600
Thời gian tham gia: 17/11/2019 22:24:32.
 
Giải Ba: 
 
1) Nguyễn Thị Thúy Kiều
Xóm 5B, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.598
Thời gian tham gia: 17/11/2019 19:06:53.


2) Hoàng Yến
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.598
Thời gian tham gia: 18/11/2019 08:01:43.

3) Đinh Thị Vân
Xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.598
Thời gian tham gia: 18/11/2019 08:37:58.

Giải Khuyến khích: 

1) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.597
Thời gian tham gia: 15/11/2019 19:25:17.

2) Bùi Phi Long
Huyện uỷ Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.596
Thời gian tham gia: 18/11/2019 08:27:12.

3) Nguyễn Thị Mỹ Âu
Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.595
Thời gian tham gia: 17/11/2019 19:55:20.

4) Kiều Thu Hằng
Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.595
Thời gian tham gia: 18/11/2019 07:54:18.

5) Nguyễn Văn Hoan
UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.593
Thời gian tham gia: 18/11/2019 00:24:24.

Câu hỏi dự thi tuần 13 (bắt đầu từ 10h ngày 18/11 đến 9h ngày 25/11/2019):

Câu 1. Bạn cho biết ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?
A. Chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
B. Chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới.
C. Đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
D. Mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Câu 2. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta đã để lại những bài học quý giá trong lịch sử giữ nước. Đó là những bài học nào?
A. Toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng nhằm mục tiêu chủ yếu là giải phóng miền Nam.
B. Chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo ra sức mạnh tổng hợp của chiến tranh.Lựa chọn phương thức chiến tranh thích hợp.
C. Ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước, giữa ba nước Đông Dương và trên thế giới.
D. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.

Câu 3. Nghị quyết nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước: “Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”?
A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 29/9/1975.
B. Nghị quyết của Bộ Chính trị về những công tác trước mắt ở miền Nam, 15/7/1976.
C. Nghị quyết của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh Trung ương, 27/8/1976.
D. Nghị quyết của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo nông, lâm nghiệp, 7/10/1976.

Câu 4. Nói về tác dụng của đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng so sánh:
“Dao có mài, mới sắc.
Vàng có thui, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ.Đảng cũng thế”.
Câu nói đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

A. Phê bình.
B. Tự phê bình.
C. Di chúc.
D. Dân vận.

Câu 5. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, biểu thị ý chí của toàn dân ta xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội diễn ra thời gian nào?
A. 06/01/1946.
B. 06/4/1975.
C. 25/4/1976.
D. 19/4/1987.

Câu 6. Do yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đời sống và nâng cao hiệu quả kinh tế, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV đã ban hành Chỉ thị “Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp”. Bạn hãy cho biết, đó là Chỉ thị số bao nhiêu, ban hành ngày, tháng, năm nào?
A. Chỉ thị số 99-CT/TW, ngày 13/01/1981.
B. Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981.
C. Chỉ thị số 101-CT/TW, ngày 13/01/1981.
D. Chỉ thị số 102-CT/TW, ngày 13/01/1981.

Câu 7. Nhằm mục tiêu đảm bảo nhu cầu lương thực, hàng thiết yếu của xã hội, tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, Đảng ta đã đề ra ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.3 chương trình mục tiêu này được đề ra tại Đại hội khóa mấy của Đảng?
A. Đại hội IV.
B. Đại hội V.
C. Đại hội VI.
D. Đại hội VII.
 
Câu 8. Hồ Chí Minh - chân dung một con người” là tựa đề bộ phim tài liệu nói về những chặng đường lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn cho biết, ai là đạo diễn bộ phim?
A. Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích.
B. Bùi Đình Hạc và Hải Ninh.
C. Hải Ninh và Trần Đắc.
D. Nguyễn Hồng Sến và Đặng Nhật Minh.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất