Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 14
(Ảnh minh họa)
Đáp án câu hỏi tuần 14:

Câu hỏi 1: B.

Câu hỏi 2: C.

Câu hỏi 3: D. 

Câu hỏi 4: A, B, C, D.

Câu hỏi 5: B.

Câu hỏi 6: B.

Câu hỏi 7: A, B, C, D.

Câu hỏi 8: D.

Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi: 18.172

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Hồng Vĩnh
Thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.172   
Thời gian tham gia: 27/11/2019 16:22:47.
 
Giải Nhì:
 
1) Vũ Thị Mai Hoa
Phường Minh Khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.172
Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:14:23.
 
2) Vũ Xuân Lợi
Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.173
Thời gian tham gia: 27/11/2019 12:21:22.
 
Giải Ba: 
 
1) Quản Việt Hà
Xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.173
Thời gian tham gia: 27/11/2019 19:56:24.

2) Lê Quyết Thắng
52 Nguyễn Du, tổ 16, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.171
Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:11:39.

3) Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.173
Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:16:00.

Giải Khuyến khích: 

1) Nguyễn Đình An
Hội người khuyết tật tỉnh Hà giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.173
Thời gian tham gia: 28/11/2019 13:17:06.

2) Nguyễn Bá Thanh
Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.171
Thời gian tham gia: 29/11/2019 10:12:16.

3) Nguyễn Thị Thuỷ
Trường Sĩ quan Chính trị , xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.171
Thời gian tham gia: 29/11/2019 10:24:11.

4) Nguyễn Tuấn Hải
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.171
Thời gian tham gia: 02/12/2019 07:19:28.

5) Vũ Tố Quyên
Phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 18.170
Thời gian tham gia: 25/11/2019 12:58:00.

Câu hỏi dự thi tuần 15 (bắt đầu từ 10h ngày 02/12 đến 9h ngày 09/12/2019):

Câu 1. Mục tiêu tổng quát: “ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?
A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI.
B. Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII.
C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.
D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 2. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?
A. Đại hội lần thứ VI.
B. Đại hội lần thứ VII.
C. Đại hội lần thứ VIII.
D. Đại hội lần thứ IX.

Câu 3. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?
A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…
B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…
C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…
D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Câu 4. Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986).
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991).
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001).

Câu 5. Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về Văn hóa?
A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
C. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước.
D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở.

Câu 6. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?
A. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 - 10%.
B. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 - 10%.
C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 - 10%.
D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 - 10%.

Câu 7. Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?
A. Năm 1985.
B. Năm 1986.
C. Năm 1987.
D. Năm 1989.
 
Câu 8. "Cánh đồng hoang" là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt - Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng - Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?
A. Lâm Tới.
B. Thúy An.
C. Nguyễn Hồng Sến.
D. Hồng Bắc.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất