Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 17
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), diễn ra tại Hà Nội, ngày 30/8/2019. (Ảnh: TTXVN)
Đáp án câu hỏi tuần 17:

Câu hỏi 1: B.

Câu hỏi 2: A.

Câu hỏi 3: C. 

Câu hỏi 4: A, B, C, D.

Câu hỏi 5: A, B, C, D.

Câu hỏi 6: A,B,C.

Câu hỏi 7: A, B,D.

Câu hỏi 8: B.

Câu hỏi 9: A, B, C, D.

Câu hỏi 10: D.

Số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi: 5.201

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Lê Thị Thảo
Phòng Thi hành án Quân khu 7
Phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 5.201   
Thời gian tham gia: 16/12/2019 15:37:10.
 
Giải Nhì:
 
1) Lê Đình Hùng
Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.200
Thời gian tham gia: 16/12/2019 21:38:19.
 
2) Đàm Thị Huyền
Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.200
Thời gian tham gia: 17/12/2019 15:50:12.
 
Giải Ba: 
 
1) Triệu Thu Thủy
Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.200
Thời gian tham gia: 18/12/2019 17:02:12.

2) Kiều Thu Hằng
Huyện ủy Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.200
Thời gian tham gia: 19/12/2019 09:50:56.

3) Phạm Văn Sơn
Trường TH Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.200
Thời gian tham gia: 21/12/2019 20:08:21.

Giải Khuyến khích: 

1) Vũ Xuân Lợi
Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.203
Thời gian tham gia: 18/12/2019 12:05:37.

2) Nguyễn Đức Lăng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương
Phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.199
Thời gian tham gia: 21/12/2019 18:16:09.

3) Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.204
Thời gian tham gia: 16/12/2019 20:36:21.

4) Phạm Hùng
Trường Sĩ quan Pháo binh
Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.204
Thời gian tham gia: 18/12/2019 05:27:17.

5) Nguyễn Ngọc Thành
Trường Sĩ quan Chính trị
Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 5.204
Thời gian tham gia: 18/12/2019 17:03:29.

Câu hỏi dự thi tuần 18 (Tuần cuối Cuộc thi, bắt đầu từ 10h ngày 23/12 đến 9h ngày 30/12/2019):

Câu 1. Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu những nhận định nào sau đây?
A. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình…
B. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.
C. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi…
D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng.

Câu 2. Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ?
A. 21 biểu hiện.
B. 24 biểu hiện.
C. 27 biểu hiện.
D. 30 biểu hiện.

Câu 3. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện mấy nội dung?
A. 08 nội dung.
B. 07 nội dung.
C. 06 nội dung.
D. 05 nội dung.

Câu 4. “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”.
Câu nói trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2016.
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII.
C. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016.
D. Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2016.

Câu 5. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nêu rõ bao nhiêu hành vi chạy chức, chạy quyền?
A. 3 hành vi chạy chức, chạy quyền.
B. 4 hành vi chạy chức, chạy quyền.
C. 5 hành vi chạy chức, chạy quyền.
D. 6 hành vi chạy chức, chạy quyền.

Câu 6. Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” giai đoạn đến năm 2021 đặt ra mục tiêu cụ thể nào?
A. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập…
B. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…
C. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập…
D. Giảm 30% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

Câu 7. Bạn cho biết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 đã quy định thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở?
A. Tháng 4/2020.
B. Tháng 6/2020.
C. Tháng 9/2020.
D. Tháng 5/2021.
 
Câu 8. “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước…” được nêu rõ trong Quy định nào của Bộ Chính trị?
A. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 15/11/2017.
B. Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017.
C. Quy định số 103 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017.
D. Quy định số 104 QĐ/TW, ngày 15/11/2017.
 
Câu 9. “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Bạn cho biết, quan điểm trên được nêu trong Nghị quyết nào?
A. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
B. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
C. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
D. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Câu 10. “Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.” Bạn cho biết đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn tại sự kiện nào?
A. Diễn văn tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019.
B. Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, năm 2019.
C. Diễn văn Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII, năm 2019.
D. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm 2016.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất