Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần 2
Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, tại Tuyên Quang, ngày 3/3/1951. (Ảnh minh họa).

Đáp án câu hỏi tuần 2:

Câu hỏi 1: C.

Câu hỏi 2: B.

Câu hỏi 3: C. 

Câu hỏi 4: B.

Câu hỏi 5: C.

Câu hỏi 6: A.

Câu hỏi 7: C.

Câu hỏi 8: D.

Câu hỏi 9: A.

Câu hỏi 10: D.

Số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi: 23.312

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Lại Thị Lành
Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 23.312   
Thời gian tham gia: 01/04/2020 13:49:12.

Giải Nhì:

1) Nông Thị Hạng
Số nhà 453, phuờng Ngọc Hà, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 23.312
Thời gian tham gia: 01/04/2020 19:49:23.

2) Bùi Thị Thu Trang
Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 23.312
Thời gian tham gia: 02/04/2020 07:24:49.

Giải Ba: 

1) Võ Thị Hương
Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 23.312
Thời gian tham gia: 04/04/2020 07:11:54.

2) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2 Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 23.312
Thời gian tham gia: 04/04/2020 18:43:06.

3) Nguyễn Thị Kim Cương
Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 31/03/2020 10:17:00.

4) Võ Thị Trà
Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 31/03/2020 18:44:02.

5) Phạm Thanh Luyên
Trường mầm non Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.311
Thời gian tham gia: 31/03/2020 20:14:28.

Giải Khuyến khích: 

1) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 02/04/2020 06:16:59.

2) Nguyễn Thị Lệ Quyên
Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 02/04/2020 07:14:52.

3) Nguyễn Xuân Thủy
Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.311
Thời gian tham gia: 02/04/2020 07:29:55.

4) Phạm Văn Sơn
Trường Trung học Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.311
Thời gian tham gia: 02/04/2020 10:45:47.

5) Võ Hồng Nguyên
Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 03/04/2020 06:48:05.

6) Lương Thị Hậu
12/20 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi,
quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.311
Thời gian tham gia: 03/04/2020 10:35:45.

7) Nguyễn Đình An
Hội người khuyết tật tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.311
Thời gian tham gia: 04/04/2020 11:09:55.

8) Nguyễn Thế Công
Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 23.313
Thời gian tham gia: 04/04/2020 11:11:55.

Câu hỏi tuần 3:

Câu 1. Đảng ra bản ''Tuyên ngôn về thời cuộc'' đăng trên báo Dân chúng, kêu gọi các đảng phái dân chủ của người Việt Nam, các đoàn thể, cá nhân và cả người nước ngoài đoàn kết trong Mặt trận dân chủ “để vì tự do, hoà bình và cơm áo mà tranh đấu phòng thủ xứ sở'' được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/8/1938.

B. Ngày 29/10/1938.

C. Ngày 29/11/1938.

D. Ngày 29/12/1938.

Câu 2. “Tắt Đèn”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Nhà văn nào sau đây?

A. Nhà văn Ngô Tất Tố.

B. Nhà văn Nguyễn Công Hoan.

C. Nhà văn Nam Cao.

D. Nhà văn Nguyên Hồng.

Câu 3. Để thống nhất nhận thức trong Đảng về đường lối, chính sách của Đảng, nhất là về xây dựng Mặt trận dân chủ, về cuộc tranh cử, phê phán những quan điểm sai trái nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng đã viết và cho xuất bản tác phẩm nào sau đây?

A. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

B. Tác phẩm “Vấn đề dân cày”.

C. Tác phẩm “Tự chỉ trích”.

D. Tác phẩm “Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương”.

Câu 4. Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng. Trước tình hình đó, tại Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng (tháng 11/1939) đã họp nhằm giải quyết vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong tình hình mới. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận nào sau đây?

A. Mặt trận Việt Minh.

B. Mặt trận Liên Việt.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Câu 5. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã xác định những khẩu hiệu tuyên truyền nào cho các cuộc cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương?

A. Thành lập nhân dân cách mạng quân.

B. Đả đảo đế quốc chủ nghĩa Pháp, Nhật và các thế lực phản động ngoại xâm. Đả đảo phong kiến bản xứ phản lại quyền lợi dân tộc.

C. Quốc hữu hoá ngân hàng. Lập một quốc gia ngân hàng thống nhất.

D. Chính phủ giữ độc quyền ngoại thương.

Câu 6. Để chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng, năm 1942, Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã quyết định xuất bản những tờ báo nào?

A. Cứu quốc.

B. Cờ giải phóng.

C. Việt Nam độc lập.

D. Thanh niên.

Câu 7. Trong năm 1941 và đầu năm 1942, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết những tác phẩm nào sau đây?

A. Cách đánh du kích.

B. Cách huấn luyện cán bộ quân sự.

C. Lịch sử nước ta (diễn ca).

D. Địa lý Việt Nam.

Câu 8. Cuối tháng 2/1943, Ban Thường vụ Trung ương họp để bàn bạc việc mở rộng Mặt trận thống nhất và đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đã đề ra một số quyết định gì về công tác tư tưởng trong Đảng?

A. Làm cho Đảng thống nhất về tư tưởng và hành động, đấu tranh chống các xu hướng sai lầm

B. Các đảng bộ phải thảo luận kỹ những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng.

C. Gây phong trào học tập chủ nghĩa Mác - Lênin mà nghiên cứu các vấn đề quân sự.

D. Mở các lớp huấn luyện ngắn ngày ở các cấp đảng bộ để đào tạo cán bộ.

Câu 9. Năm 1943, Đảng đưa ra văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân. Bạn cho biết, đó là văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập.

B. Đề cương hoá Việt Nam.

C. Nghị quyết của toàn thể Ban Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Điều lệ tóm tắt của Đảng.

Câu 10. Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và được sử dụng làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cho biết, bài hát được sáng tác năm nào?

A. Năm 1942.

B. Năm 1943.

C. Năm 1944.

D. Năm 1945./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất