Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
(Ảnh minh họa)
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 13:
 
Câu hỏi 1: B.
 
Câu hỏi 2: C.
 
Câu hỏi 3: D

Câu hỏi 4: A.

Câu hỏi 5: D.

Câu hỏi 6: B.

Câu hỏi 7: B.

Câu hỏi 8: C.

Câu hỏi 9: B.

Câu hỏi 10: C.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 21.245 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Lữ Đức Báu
Xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 21.245
Thời gian tham gia: 20/06/2020 12:13:48.

GIẢI NHÌ:

1) Châu Thành Nghĩa
Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 21.245
Thời gian tham gia: 20/06/2020 19:58:23.

2) Trần Thị Thanh Hải
Phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.244
Thời gian tham gia: 16/06/2020 15:25:05.

GIẢI BA: 

1) Nguyễn Thị Minh Huyền
Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.244
Thời gian tham gia: 18/06/2020 21:13:39.

2) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2 Bồng Giang, xã Đức Giang
Huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.246
Thời gian tham gia: 20/06/2020 14:04:15.

3) Nguyễn Duy Thành
Trường Sĩ quan Chính trị
Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.243
Thời gian tham gia: 17/06/2020 20:32:34.

4) Lê Thị Thảo
Phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.243
Thời gian tham gia: 20/06/2020 21:34:16.

5) Cao Hoàng Phi
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.248
Thời gian tham gia: 17/06/2020 19:27:59.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Nguyễn Thị Thu Hương
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.249
Thời gian tham gia: 21/06/2020 16:24:09.

2) Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.250
Thời gian tham gia: 17/06/2020 14:57:06.

3) Nguyễn Thị Bích Hằng
Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.240
Thời gian tham gia: 17/06/2020 22:24:26.

4) Lê Thị Thanh Ngân
Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy
Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.250
Thời gian tham gia: 19/06/2020 16:10:13.

5) Vũ Văn Xuân
Phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.239
Thời gian tham gia: 16/06/2020 14:08:47.

6) Nguyễn Thị Kim Cương
Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.238
Thời gian tham gia: 17/06/2020 10:46:39.

7) Phạm Văn Chiều
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.238
Thời gian tham gia: 21/06/2020 15:38:29.

8) Trần Thị Khiêm
Phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 21.236
Thời gian tham gia: 19/06/2020 06:03:09.

CÂU HỎI TUẦN 14:

CÂU 1. Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?

A. Chủ quyền biển đảo Việt Nam.

B. 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.

C. Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.

D. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

CÂU 2. “Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?

A.  Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996.

B.  Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005.

C. Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007.

D. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008.

CÂU 3. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:

A. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định.

B. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định.

C. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.

D. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức.

CÂU 4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?

A. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

B. Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật.

C. Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn...

D. A và C.

CÂU 5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?

A. Bộ Ngoại giao.

B. Ban Tuyên giáo Trung ương.

C. Ban Đối ngoại Trung ương.

D. Bộ Thông tin và Truyền thông.

CÂU 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?

A. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên.

B. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

C. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

B. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

C. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo.

D. A và B.

CÂU 8. Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?

A. Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên.

B. Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân.

C. Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

D. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

CÂU 9. Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?

A. Hữu Thọ.

B. Hà Đăng.

C. Nguyễn Khoa Điềm.

D. Đỗ Nguyên Phương.

CÂU 10. Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 5-3-2018.

B. Ngày 11-6-2019.

C. Ngày 1-8-2019.

D. Ngày 15-2-2020./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất