Kết quả tuần 6, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Tranh cổ động của họa sĩ Nguyễn Bích về chiến thắng Điện Biên Phủ, in trên báo Quân đội nhân dân năm 1954. (Hình minh họa)

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 6:

Câu hỏi 1: D.

Câu hỏi 2: B.

Câu hỏi 3: D

Câu hỏi 4: B.

Câu hỏi 5: D.

Câu hỏi 6: A.

Câu hỏi 7: A.

Câu hỏi 8: C.

Câu hỏi 9: D.

Câu hỏi 10: C.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 52.576

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Phạm Văn Mạnh
Xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 52.576
Thời gian tham gia: 27/04/2020 21:59:06.

GIẢI NHÌ:

1) Nguyễn Văn Nhanh
Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 52.576
Thời gian tham gia: 29/04/2020 12:46:08.

2) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2, Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 52.576
Thời gian tham gia: 01/05/2020 21:26:19.

GIẢI BA: 

1) Nguyễn Hà Thanh
Giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 52.576
Thời gian tham gia: 03/05/2020 16:55:16.

2) Nguyễn Văn Thành
Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 29/04/2020 17:21:24.

3) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 30/04/2020 04:28:06.

4) Nguyễn Thị Hồng Ngân
Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 30/04/2020 20:31:21.

5) Phạm Hùng
Ban Khảo thí & ĐBCLGDĐT

Trường Sĩ quan Pháo binh, TP. Hà Nội
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 01/05/2020 09:01:09.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Võ Thị Hương
Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 02/05/2020 10:45:22.

2) Phan Thị Hoài Thương
Xóm 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.577
Thời gian tham gia: 03/05/2020 02:49:37.

3) Võ Quang Đạt
Huyên ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.575
Thời gian tham gia: 03/05/2020 17:09:01.

4) Nguyễn Thị Minh
Hệ Quốc tế, Học viện Chính trị
Phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.578
Thời gian tham gia: 02/05/2020 20:31:56.

5) Nguyễn Thị Lệ Quyên
Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.573
Thời gian tham gia: 27/04/2020 21:52:40.

6) Võ Tuấn Điệp
Lớp B8-LT34, Học viện Cảnh sát nhân dân

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.579
Thời gian tham gia: 27/04/2020 22:03:35.

7) Vũ Xuân Lợi
Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.573
Thời gian tham gia: 02/05/2020 16:28:20.

8) Nguyễn Hồng Vĩnh
Thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 52.579
Thời gian tham gia: 04/05/2020 03:42:02.

CÂU HỎI TUẦN 7:

CÂU 1. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 4/1952) đề ra cuộc vận động chỉnh huấn trong Đảng nhằm mục đích gì?

A. Chấn chỉnh, sửa chữa những khuyết điểm, nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên.

B. Nâng cao chất lượng giáo dục.

C. Tiến hành cải cách ruộng đất.

D. Phát triển kinh tế.

CÂU 2. “Vấn đề then chốt công tác tư tưởng của ta là giải phóng tư tưởng con người để con người tự giác giải phóng mình…”. Theo bạn, đây là phát biểu của ai?

A. Tố Hữu.

B. Hoàng Tùng.

C. Hà Huy Giáp.

D. Hà Xuân Trường.

CÂU 3. Tháng 8/1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về chấn chỉnh công tác tuyên huấn, trong đó nêu lên những nhiệm vụ gì?

A. Căn cứ vào chủ trương quân sự của Đảng mà vạch ra nhiệm vụ, phương châm công tác.

B. Đặt kế hoạch phối hợp công tác của ngành tuyên, huấn, văn, giáo.

C. Hướng dẫn việc thí điểm lưới tuyên truyền của Đảng trong nhân dân ở vùng tự do.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 4. Thực hiện chủ trương “Người cày có ruộng”, tháng 11/1953, Đảng ta đã ban hành văn kiện nào?

A. Nghị quyết về “Đẩy mạnh thi hành chính sách ruộng đất, chuẩn bị phát động quần chúng”.

B. Chỉ thị về 10 điều kỷ luật của cán bộ trong khi thi hành chính sách ruộng đất.

C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất.

D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất.

CÂU 5. Bạn cho biết những đóng góp quan trọng của công tác tuyên huấn trong giai đoạn 1945-1954?

A. Làm cho người dân hiểu mục đích kháng chiến là cứu nước, cứu nhà.

B. Phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, bi quan.

C. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 6. Bức thư cặn dặn các thầy thuốc “phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh, xây dựng một nền y học của ta” được Bác Hồ viết vào thời gian nào?

A. 27/3/1954.

B. 27/2/1955.

C. 27/2/1956.

D. 27/2/1957.

CÂU 7. Chỉ thị số 18-TVA ngày 22/4/1960 của Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ đã đưa ra những biện pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên quần chúng?

A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng.

B. Thành lập ban tuyên truyền cổ động ở các cấp.

C. Ban tuyên truyền cổ động chuyên phụ trách công tác tuyên truyền trong quần chúng.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 8. Theo Nghị quyết số 91-NQ/TW ngày 01/12/1959, Ban Tuyên huấn văn giáo (gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương) được hợp nhất từ những ban nào sau đây?

A. Ban Tuyên huấn và Văn giáo.

B. Ban Giáo dục và Văn giáo.

C. Ban Tuyên huấn và Giáo dục.

D. Ban Tuyên truyền và Giáo dục.

CÂU 9. Chỉ thị số 85-CT/TW của Ban Bí thư nêu rõ: “bắt đầu từ năm 1958 trở đi, Đảng ta cần phải tăng cường việc tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên lên một bước mới”. Bạn cho biết Chỉ thị trên được ban hành thời gian nào?

A. 28/4/1958.

B. 24/5/1958.

C. 5/10/1958.

D. 19/11/1958.

CÂU 10. Những câu thơ sau gợi nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?
“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!”
 

A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

B. Chiến dịch Biên giới năm 1950.

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Cuộc tiến công chiến lược 1953 -1954./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất