Lạng Sơn cần nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt trong công tác thông tin đối ngoại
Đồng chí Bùi Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc

Triển khai công tác thông tin đối ngoại đồng bộ, hiệu quả

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố luôn chỉ đạo, điều phối các đơn vị thành viên triển khai hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn; làm tốt công tác phối hợp trong việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại, về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền của các phần tử cơ hội chính trị được tăng cường, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai một cách chủ động, kịp thời. Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nông Văn Thảm phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nông Văn Thảm phát biểu tại buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động trong điều phối hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quy chế hoạt động đã ban hành; thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay; tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến làm việc và công tác tại tỉnh.

Công tác thông tin đối ngoại được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua hoạt động của các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện biên giới tham dự các hội nghị, hội thảo, đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, du lịch...; các hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao nhân dịp Mừng Đảng, mừng Xuân và các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại ở các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng được quan tâm. Các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cấp huyện6, ban hành Quy chế hoạt động, bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại và tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các cấp, các ngành và các xã biên giới tiếp tục duy trì tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới qua lại, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, giao thương nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc; Ủy ban nhân dân các huyện biên giới phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các thủ tục xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài, công tác quản lý người nước ngoài lưu trú, tạm trú trên địa bàn; hướng dẫn một số thôn biên giới tổ chức gặp gỡ, giao lưu các thôn, bản đối diện nhân các dịp Lễ hội truyền thống, qua đó đã củng cố thêm mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân các thôn bản giáp biên của cả hai bên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng Trung Quốc triển khai các hoạt động theo cơ chế phối hợp 3 cấp, cụ thể hóa thỏa thuận hợp các quốc phòng của hai bên.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nghĩa “Xây dựng  Đồn – Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; chương trình thí điểm giao lưu công tác chính trị giữa đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với Trạm Kiểm tra biên phòng Hữu Nghị Quan, Trung Quốc đạt kết quả tốt.

Hoạt động phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu được đẩy mạnh và tăng cường. Tham mưu cho địa phương hai bên tổ chức kết nghĩa được 9 cụm dân cư hai bên biên giới và 1 cặp thị trấn Đồng Đăng với Trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường/Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân của tỉnh với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời, đã giúp quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu đổi mới của tỉnh đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, công tác này còn hạn chế về hình thức, nội dung và nguồn lực. Theo đồng chí Hồ Tiến Triệu cũng đề nghị, cần có sự quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để làm tốt công tác thông tin đối ngoại; tiếp tục đầu tư cụm thông tin đối ngoại ở các vùng biên giới để hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị, cần nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Toàn tỉnh đã có 9/11 huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cấp huyện.

Tỉnh Lạng Sơn đã có 9 tác phẩm báo chí; 10 tác phẩm sách; 5 tác phẩm phim tài liệu (đĩa DVD) tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2017, trong đó, có 1 tác phẩm sách đã đạt giải Khuyến khích.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức 6 Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ, tiếp sóng trực tuyến 3 Hội nghị Báo cáo viên trung ương; phát hành 45.982 cuốn Bản tin thông báo nội bộ dùng cho sinh hoạt chi bộ; ban hành 10 công văn định hướng tuyên truyền, trong đó có các nội dung tuyên truyền về thông tin đối ngoại.


Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại

Về những đề xuất, kiến nghị của đại diện các ban, sở, ngành tỉnh Lạng Sơn tại buổi làm việc, các đồng chí đại biểu trong đoàn công tác đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm nội dung thông tin.

Các đại biểu đoàn công tác lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của địa phương
Các đại biểu đoàn công tác lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của địa phương

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ quan báo chí của Lạng Sơn cần tăng cường giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Cần có sự phối hợp chặt chẽ và liên kết giữa Lạng Sơn và Trung ương, cung cấp các thông tin của Lạng Sơn với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Phương Trà, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao đề nghị, Lạng Sơn cần đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các thành tựu hoạt động đối ngoại đa phương. Chủ động tổ chức thu hút tác nghiệp của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh góp phần thông tin đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài, bè bạn quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài những thành tựu đổi mới của Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng và được tỉnh quan tâm đặc biệt và luôn bám sát chỉ đạo của trung ương để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm cũng đề nghị Trung ương tiếp tục định hướng cho địa phương về công tác thông tin đối ngoại, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này từ tỉnh tới cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, nhìn tổng thể, công tác thông tin đối ngoại của Lạng Sơn đã đạt được những kết quả toàn diện, thể hiện rõ nét qua những cách làm hay, những mô hình cụ thể trong công tác trao đổi thông tin như thành lập tổ tuyên truyền viên, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, kết nghĩa bản – bản, hình thành cụm thông tin đối ngoại cơ sở… 

Phân tích, làm rõ  vị trí địa chính trị, địa kinh tế của Lạng Sơn, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, Lạng Sơn đang trở thành đơn vị tiên phong với nhiều cách làm tốt, mô hình hay trong công tác thông tin đối ngoại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Điều đó đã góp phần xây dựng và duy trì tuyến biên giới hòa bình, vững mạnh, tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân trong việc đảm bảo môi trường xã hội an toàn, phục vụ cho đời sống của dân sinh.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị Lạng Sơn cần tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nghị quyết, chỉ thị, những văn bản pháp quy mới về đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại.

Theo đồng chí Bùi Trường Giang, cần tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, cùng với Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đồng chí Bùi Trường Giang cũng kỳ vọng, Lạng Sơn sẽ trở thành hình mẫu đối ngoại tiêu biểu trong quan hệ giữa hai địa phương Lạng Sơn – Quảng Tây, trong đối ngoại biên giới và công tác thông tin đối ngoại. 

Đồng chí Bùi Trường Giang cũng lưu ý, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương trong tỉnh để công tác thông tin đối ngoại đạt hiệu quả cao và bền vững. Đó là cơ sở vững chắc để chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc về tình hình địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin đối ngoại.

Lạng Sơn cần bám sát đúng định hướng tuyên truyền của Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền sự kiện 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân Việt Nam, chú trọng phương thức tăng cường các hoạt động tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sỹ và tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại cửa khẩu Quốc tế  Hữu nghị
Đoàn công tác khảo sát thực tế tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị

Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với Huyện ủy Cao Lộc và khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất