Ngành Tuyên giáo Hưng Yên nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm một số mô hình dự thi chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền của Hưng Yên về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, được tiến hành chủ động, kịp thời, hiệu quả, thực hiện bài bản cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật của ngành Tuyên giáo Hưng Yên thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai nhiệm vụ công tác nhưng bằng nhiều cách thức, biện pháp phù hợp, ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tập trung một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, đổi mới, sáng tạo hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống; gắn với việc học tập nghị quyết với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng điểm cầu tại các xã; đổi mới biên tập tài liệu học học tập Nghị quyết, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh…

Thứ hai, tập trung tham mưu, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao quyết tâm chính trị của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc cụ thể hoá, tạo bước đột phá mới trong tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng , chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiêm quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ ba, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng việc nêu gương và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nêu tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thứ năm, tuyên truyền các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có Covid-19" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất