Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên của 21 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Ban Tuyên giáo Trung ương đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). 

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện”, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá III do đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa III nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Ban Tuyên  giáo Trung ương trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, đạt những kết quả quan trọng.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều đổi mới; công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ được chú trọng; công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ngày càng nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được tăng cường và từng bước đổi mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm tiếp tục được coi trọng…

Đồng chí Võ Văn Phuông thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá III.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy và Lãnh đạo Ban, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự có bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, hoạt động.

Đảng bộ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên quần chúng trong toàn Đảng bộ tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng. Toàn Đảng bộ đã nghiêm túc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng như của Đảng ủy.

Việc học tập các nghị quyết của Đảng được đại đa số đảng viên chấp hành nghiêm túc; thực hiện viết thu hoạch sau khi học tập; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ và phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu.

Toàn Đảng bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Sơn Minh Thắng và các đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên trù bị diễn ra chiều hôm qua (20/7), cũng như phiên chính thức hôm nay (21/7), Đại hội đã tập trung tham luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp đã thể hiện rõ tâm huyết, phân tích, lập luận khoa học, thuyết phục, đồng thời thể hiện rõ sự đào sâu nghiên cứu, tìm tòi, đóng góp ý kiến cho các dự thảo Văn kiện.

Đặc biệt, các ý kiến thảo luận cũng đã đề cập nhiều nội dung các dự thảo Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến tham luận đều nhất trí với nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức... Kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đóng góp vào thành tựu chung của Ban và ngành Tuyên giáo; nâng cao uy tín, vị thế của Ban đối với xã hội; góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thẳng lợi Nghị quvết Đai hội XII của Đảng.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC, ĐẠO ĐỨC

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Đảng bộ, chi bộ và có lộ trình, sự phân công cụ thể.

Nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, kịp thời xử lý đúng đắn các vấn đề phát sinh. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ. Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Đảng ủy viên theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Quan tâm lãnh đạo công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể chính trị; phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tăng cường đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo phương châm khoa học, dân chủ, thống nhất, chặt chẽ. Chủ động phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn sai sót, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và Đảng biên. Xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

- 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình mới, truyền thống văn hóa của dân tộc và đặc điểm của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Hàng năm, có khoảng 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trên 70% đảng viên có sản phẩm thi đua đóng góp vào phong trào thi đua hàng năm của Ban.

-100% cấp uỷ, chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm.

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ và văn hoá công sở, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương.

4 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THỜI GIAN TỚI

Một là, các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban, vụ, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nắm chắc tình hình trên mọi lĩnh vực công tác tuyên giáo, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả, chất lượng; trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, Các đảng ủy đảng bộ bộ phận, các chi ủy phối hợp với Lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và các lĩnh vực khoa giáo; góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cổ vũ, động viên các tầng lớn nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ba là, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, giáo dục, truyền bá, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ, toàn Ban trong vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tổ chức các hoạt động tuyên giáo, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, các cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các vụ, đơn vị thực tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí và phát huy đúng năng lực, sở trường cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Ban ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kiên định - Sáng tạo - Phát triển Đổi mới, Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Đảng, đoàn kết một lòng, chủ động tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, hăng say công tác, chung tay, góp sức xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ IV...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN CẢ VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, nhất là đối với các cơ quan báo điện tử. Song, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định: Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và có sự phát triển vững chắc và toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao, Ban Tuyên giáo đã duy trì đều đặn việc cung cấp thông tin; các ấn phẩm tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức đảm bảo tính chính trị, hàm lượng khoa học, hàm lượng lý luận, phản ảnh kịp thời các sự kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì đều đặn chuyên mục “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch”, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Các mặt công tác như phát hành, nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo. Thực hiện tốt vai trò tham mưu trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch…

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu lên một số vấn đề, đề nghị Đại hội nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025:

Thứ nhất, đề nghị Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lương, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, Đảng ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban và các cấp ủy trực thuộc với các cơ quan, đơn vị chức năng của Ban nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các mặt công tác; thực hiện được các mục tiêu là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; toàn thế cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong đó quan tâm giám sát thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác bảo mật, bí mật nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật phát ngôn, quy chế phối hợp và thực hiện quy chế dân chủ. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ./.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa IV tặng hoa tri ân các đồng chí đảng ủy viên khóa III không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung uơng khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất