Phát huy tinh thần, trách nhiệm, rà soát lại những khâu chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: HMT)

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Cuộc họp.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ được tổ chức vào ngày 29/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Địa điểm chính: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Điểm cầu trực tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo và ý kiến Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 25/10/2022, trong 1 tháng qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo cùng các vụ, đơn vị trong Ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ Hội thảo về nội dung, hậu cần và công tác tuyên truyền đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Hội thảo đã gửi giấy mời viết tham luận đến gần 120 nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý văn hóa, Thường trực một số Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Tính đến ngày 23/11/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận. Số lượng tham luận theo các chủ đề: Những vấn đề chung (14 bài); Hệ giá trị quốc gia (11 bài); Hệ giá trị văn hóa (21 bài); Hệ giá trị gia đình (22 bài); Chuẩn mực con người Việt Nam (19 bài). Sau khi tiếp nhận tham luận, Vụ Văn hóa – Văn nghệ đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoàn thành việc thẩm định tham luận. Theo kết quả thẩm định, các tham luận về cơ bản bám sát chủ đề Hội thảo, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, trong đó, có một số bài có chất lượng cao. Ban Tổ chức đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiến hành lựa chọn, biên tập và hiện nay đang tiến hành in ấn Kỷ yếu Hội thảo. Số lượng tham luận đưa vào in Kỷ yếu là 79 bài. Số lượng kỷ yếu in 500 cuốn, sẽ chuyển đến các điểm cầu để phục vụ Hội thảo.

GS. TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu. (Ảnh: HMT)

Về chương trình Hội thảo, Ban Tổ chức đã hoàn thiện dự thảo Chương trình, kịch bản chi tiết Hội thảo. Theo đó, sau nội dung khai mạc, định hướng, Hội thảo dự kiến sẽ được chia thành 2 phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất (buổi sáng) với chủ đề: Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Phiên thảo luận thứ hai (buổi chiều) với chủ đề: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ chủ trì, điều hành Phiên thảo luận thứ nhất (buổi sáng) và GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì, điều hành Phiên thảo luận thứ hai (buổi chiều).

Trước mỗi phiên thảo luận, dự kiến sẽ phát 1 clip khoảng 3 phút mang tính đề dẫn (Ban Tổ chức đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để sản xuất 2 clip). Sau khi kết thúc 2 phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ kết luận Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, sẽ tổ chức trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”, ngày 29/11/2022, tại địa điểm chính, Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Ban Tổ chức đã phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam hoàn thành khảo sát, xây dựng đề cương, phương án trưng bày và sẽ tiến hành thi công đúng tiến độ phục vụ Hội thảo.

Về công tác tuyên truyền Hội thảo, Ban Tổ chức đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia do 2 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo: đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban và đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban đồng chủ trì, với gần 50 cơ quan báo chí tham dự, đưa tin đậm nét; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị báo chí chủ lực xây dựng trailer, chạy chữ chân trang về Hội thảo, sản xuất và phát sóng các chuyên đề chuyên sâu về từng giá trị cụ thể trong các hệ giá trị.... 

Ban Tổ chức tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ký ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW, ngày 22/11/2022, hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã vào cuộc khẩn trương, hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm về Hội thảo và các nội dung trong từng hệ giá trị để tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu. (Ảnh: HMT)

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã xây dựng công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Theo đó, Ban Tổ chức đã hướng dẫn các khẩu hiệu tuyên truyền, cung cấp mẫu tranh cổ động về các hệ giá trị để các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền về Hội thảo, gắn với các nội dung về kết quả 01 năm thực hiện kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác hậu cần phục vụ Hội thảo, Ban Tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng dự trù kinh phí phục vụ Hội thảo, tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương gửi Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt. Ban Tổ chức đã tham mưu thành phần, danh sách và phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan phát hành giấy mời đại biểu dự tại 3 điểm cầu.

Thành phần tham dự Hội thảo tại địa điểm chính: khoảng 250 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; Thường trực một số tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Thành phần tham dự Hội thảo tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh: khoảng 150 đại biểu đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội văn học, nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, học viện thuộc khối văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Thành phần tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế: khoảng 100 đại biểu đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội văn học, nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh, thành lân cận; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, học viện thuộc khối văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng văn bản gửi Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hỗ trợ các điều kiện cần thiết để tổ chức điểm cầu trực tuyến; tham mưu đồng chí Trưởng Ban phân công đại diện Lãnh đạo Ban, đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc tham dự Hội thảo tại các điểm cầu; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, quà tặng tại Hội thảo…

TẬP TRUNG CHUẨN BỊ TỐT NHẤT CHO HỘI THẢO

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là dịp hiếm có để ngành Văn hóa được tiếp thu, lắng nghe các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa, trong đó có mong muốn làm rõ các nội hàm về hệ giá trị của quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người trong giai đoạn mới. Từ đó, ngành có cơ sở tổ chức thực hiện và triển khai một cách đầy đủ, đúng như tinh thần chỉ đạo của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Với trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch không chỉ thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo phân công mà phải làm tốt nhất để góp phần cùng với Ban Tuyên giáo hoàn thành tốt nhất Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, với trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch không chỉ thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Trung ương phân công mà phải làm tốt nhất để góp phần cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt nhất Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ nhận thức về trách nhiệm của ngành, Bộ cũng đã chuẩn bị các bài tham luận đóng góp cho Hội thảo. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung chuẩn bị cho Triển lãm, giới thiệu sách "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam". Triển lãm không chỉ là giới thiệu sách mà còn là tinh túy của các công trình nghiên cứu để có thể quảng bá giới thiệu, xa hơn nữa là lan tỏa văn hóa, giá trị tri thức và qua đó góp phần bồi đắp, xây dựng con người. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho Hội thảo. Về tuyên truyền trực quan, Bộ đã gửi văn bản đến các tỉnh, thành phố, các Sở Văn hóa Thể thao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các địa phương nhằm trưng bày các pano áp phích quảng bá cho Hội thảo ở những vị trí thích hợp, tốt nhất để cổ động cổ vũ, cũng như một lời nhắc nhở để có thể tác động đến nhân dân về Hội thảo này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí của Bộ đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo.

Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam Kiều Thúy Nga phát biểu. (Ảnh: HMT)

Cũng tại Cuộc họp, đại diện các đơn vị như: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Thư viện quốc gia Việt Nam; Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và các nhà khoa học đã báo cáo nội dung, tiến độ những công việc được phân công và đóng góp ý kiến để công tác chuẩn bị được chu đáo.

ĐẢM BẢO HỘI THẢO THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các đơn vị đã phối hợp và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công trong suốt thời gian qua. 

Khẳng định Hội thảo là hoạt động vô cùng ý nghĩa được tổ chức sau một năm diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và 1 năm triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm thực hiện Đề cương văn hóa Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về văn hóa con người Việt Nam..., đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trên tinh thần cốt lõi của 4 hệ giá trị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, qua các tham luận, các nhà khoa học khẳng định giá trị mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc, sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhất trí với các ý kiến của các đại biểu phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị, trong đó cần thực hiện những bài viết, những phóng sự , lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và khách nước ngoài cảm nhận, đánh giá về văn hóa, con người Việt Nam…

Về trưng bày Triển lãm “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải có cách làm sáng tạo... Đồng chí cũng nhất trí với những đề xuất của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sau Hội thảo sẽ biên tập, in thành sách vừa tuyên truyền, vừa phục vụ nghiên cứu tại các học viện, nhà trường, hệ thống thư viện….; Kỳ họp thứ 5 tới của Quốc hội, phải có bộ sách này trên giá sách của Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cứ kỳ họp Quốc hội nào cũng phải có ít nhất 1 bộ sách về văn hóa, về con người, về xây dựng Đảng, về hệ thống chính trị, các vấn đề mà nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa để đảm bảo Hội thảo được tổ chức thành công, công tác bảo đảm hậu cần ở 3 khu vực tổ chức Hội thảo cũng cần được chủ động, đảm bảo các đường truyền ở 3 đầu cầu để các đại biểu tham gia, phát biểu, đóng góp ý kiến.

Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ phận thường trực, chuẩn bị đã làm tốt rồi, cần làm tốt hơn nữa, rà soát lại các khâu chuẩn bị cuối cùng để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp./.

Thế Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất