Phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước ta ở nước ngoài
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt

Chiều 6/11, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã có cuộc gặp mặt và làm việc với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đại diện các vụ, đơn vị chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng 21 đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022

Báo cáo tóm tắt về tình hình công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Các cơ quan đại diện luôn quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại, trong đó có thông tin đối ngoại. Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai mạnh mẽ, bài bản hơn, đa dạng hóa sản phẩm thông tin. Sự phối hợp với các bộ, ban, ngành và các cơ quan trong nước về thông tin đối ngoại được tăng cường, đáp ứng kịp thời và hiệu quả những yêu cầu chung về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; góp phần tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt đã chia sẻ, trao đổi thêm thông tin, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, trong đó có công tác tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền về quan hệ song phương Việt Nam với nước sở tại; cơ chế cung cấp và định hướng thông tin đối với các cơ quan đại diện...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Với việc thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ta ngày các được tăng cường, củng cố, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hỗ trợ phát triển và tạo vị thế mới của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương; đưa Việt Nam hội nhập ngày càng chủ động, tích cực, sâu rộng và khẳng định là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những nỗ lực, thành tựu đạt được trên lĩnh vực đối ngoại nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước; củng cố, tăng cường uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... Trong những thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mà trước hết là của các đại sứ, tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022

Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, các Trưởng cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có thể tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vì vậy, đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; phát huy hơn nữa vai trò kết nối của các cơ quan đại diện trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ của Việt Nam với các nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, nhu cầu thông tin của các nước và kiều bào ta ở nước sở tại. Từ đó, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước, tham mưu các cơ quan chức năng nội dung, phương thức, ngôn ngữ, thông tin phù hợp, bảo đảm chuyển tải được thông tin, thông điệp của Việt Nam để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đúng, đầy đủ tình hình, những thành tựu của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới; tranh thủ sự ủng hộ của các nước, của bạn bè và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ba là, tiếp tục chủ động thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là đối với các vấn đề trên biển; đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền của các thế lực cơ hội, thù địch.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin tích cực, thông tin quảng bá bằng tiếng nước ngoài về những chủ trương, chính sách, quan điểm đối ngoại của Việt Nam; về sự chủ động và vai trò tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế; đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại qua các kênh văn hóa, kênh đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong nước, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, địa phương với các đối tác nước ngoài để triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, các tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương đến bạn bè quốc tế./.

Tin, ảnh: Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất