Phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại ở nước ngoài
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài rất vinh dự được đến chào và có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Đây là cơ hội để các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện có thể nắm tình hình và yêu cầu, thống nhất quản lý đối ngoại ở nước ngoài, góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Ngoại giao đang xây dựng song song hai chiến lược là Chiến lược đối ngoại Việt Nam đến năm 2030 và Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030. Bộ Ngoại giao cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành, cơ quan trong cơ chế Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại xây dựng Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bộ cũng đang thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện đến năm 2030. Trong tất cả các chiến lược, đề án đó, thông tin, tuyên truyền đối ngoại đều là một cấu phần quan trọng hoặc là đối tượng chính.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan trong nước để làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại tại các địa bàn sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước giao trọng trách làm Đại sức, Tổng lãnh sự của Việt Nam tại các nước, vùng lãnh thổ nhiệm kỳ 2021-2024.

Để góp phần hỗ trợ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nỗ lực hết sức, làm tốt công tác phối hợp với các đồng chí. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đồng cảm sâu sắc với trọng trách nặng nề mà mỗi đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đảm nhận, đặc biệt là trong đợt bổ nhiệm năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ở phạm vi toàn thế giới.” – đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Phân tích bối cảnh trong nước, khu vực và thế giới trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, để phát huy hơn nữa lợi thế của các cơ quan đại diện trong công tác thông tin đối ngoại, các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, đặc biệt là của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện trong cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố, đưa quan hệ của Việt Nam, trong đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của các địa phương với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả; tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là đối với công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vắc xin, thu hút các nguồn lực ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ kép, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ba là, tiếp tục chú trọng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, làm cầu nối chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác, phù hợp về tình hình trong nước đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ tối đa kênh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo hiệu ứng thông tin đối ngoại tích cực tới bạn bè quốc tế; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thành công các quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, trong đó có việc ứng cử vào hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc giai đoạn 2023-2025.

Bốn là, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với việc phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn, các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện quan tâm nghiên cứu nhu cầu thông tin của các nước sở tại, chủ động đa dạng hóa các phương thức, kênh thông tin, nhất là ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội để tranh thủ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người và những giá trị Việt Nam tiêu biểu; khơi gợi tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Năm là, hỗ trợ các cơ quan truyền thông báo chí trong nước mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị-đối ngoại quan trọng của đất nước. Đồng thời chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, các đồng chí sẽ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, có uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất