Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO BÁM SÁT THỰC TIỄN

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp nêu rõ, trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã bám sát thực tiễn, gắn bó với cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và địa phương. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong khu vực đã có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân được tiến hành sâu rộng, với nhiều cách làm mới, hình thức hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng. Lai Châu đã xây dựng Đề tài “Lai Châu 15 năm cụ thể hóa, thực thi các chủ trương, nghị quyết của Đảng-Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới”. Điện Biên xây dựng đề tài “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. 

Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các địa phương triển khai kịp thời, đảm bảo yêu cầu đề ra; cung cấp những thông tin có tính thực tiễn cao để Trung ương tham khảo, chắt lọc đưa vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII; đồng thời là cơ sở để các địa phương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong việc học và làm theo Bác. Một số địa phương đã tiếp tục duy trì, phát huy tốt những mô hình hay, sáng tạo; thí điểm một số mô hình mới như:  Hòa Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kết luận về tăng cường thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên Quang, Yên Bái tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa và theo chủ đề chuyên đề năm 2019. Nghệ An triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”. Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm “Vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Đặc biệt, đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người với chuỗi các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt những lời căn dặn của Người.  

Chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn những vấn đề lý luận với thực tiễn. Nhiều địa phương đã tổ chức hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Lào Cai tổ chức đã tội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và Trường Chính trị tỉnh”. Thanh Hóa, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, các ban tuyên giáo đã chủ động xây dựng hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền; chú trọng việc phát huy vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản, đồng thời đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Hà Giang xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng tuyên truyền nòng cốt ở cơ sở”. Tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, tích cực tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực. Đây là dịp để báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo nói chung vào báo cáo viên nói riêng.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn các tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức giao ban báo chí từng bước có những đổi mới sâu sắc về nội dung và hình thức, chú trọng tính tương tác, đối thoại, các chuyên trang, chuyên mục duy trì đều đặn, chất lượng tin bài tốt, có nhiều bài viết phân tích sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được ban tuyên giáo các tỉnh ủy tích cực tham mưu và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Tham mưu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, huyện; phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng Quy chế hoạt động; lập Tổ thư ký giúp việc, Nhóm chuyên gia, tổ chức tọa đàm, xây dựng sách... để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao tính định hướng giá trị văn hóa, giá trị nhân văn. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa truyền thống được quan tâm, chú trọng. Nhiều địa phương đã có sự kết nối giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các lễ hội quy mô lớn, có sức thu hút du khách cao, quảng bá, tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương.

NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TỪ CƠ SỞ

Có thể thấy rằng, công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh ủy trong Cụm đã những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Tại hội nghị, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong khu vực đã đề cập đến những vấn đề, sự kiện của thế giới, trong nước, trong khu vực và nhất là ở địa phương có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo thời gian qua; những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo hiện nay. Nhiều địa phương cũng đã nêu ra được một số kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thiết với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng: Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng: Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn: Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020; Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020; công tác khoa giáo; tài liệu học tập và hướng dẫn học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020... để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.

Liên quan đến việc định hướng, chỉ đạo công tác báo chí - xuất bản, đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, cần tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin về tình hình địa phương một cách toàn diện, khách quan, đầy đủ, hạn chế những thông tin gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và không gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí thường xuyên chấn chỉnh một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại địa phương và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cần tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin về tình hình địa phương một cách toàn diện, khách quan, đầy đủ.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cần tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin về tình hình địa phương một cách toàn diện,

khách quan, đầy đủ.

Đồng chí Võ Hồng Hải cũng đề nghị, cần tăng cường bồi dưỡng cho nhóm chuyên gia, tổ tư vấn thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để có những cách đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Đề cập tới những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sắp xếp bộ máy ban tuyên giáo theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Mai Thu Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đề nghị,  cần thống nhất bộ máy, mô hình tổ chức trong ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy. Trung ương cần có sự quan tâm, hỗ trợ để xây dựng hệ thống trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn như Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, 2 “điểm nghẽn” của công tác tuyên giáo là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tự nâng cao trình độ của mình và người làm công tác tác tuyên giáo nhưng lại rất thiếu thông tin hoặc thông tin đến chậm, có lúc, có nơi chưa thể đi trước đón đầu trong định hướng thông tin.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái: cần phải giải quyết “điểm nghẽn” của công tác tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái: cần phải giải quyết “điểm nghẽn” của công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy trong khu vực, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã  có giải trình và trao đổi trở lại. 

TẬP TRUNG VÀO 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã biểu dương những kết quả đạt được của ban tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ thời gian qua.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và theo Hướng dẫn 96-HD/BTGTW ngày 05/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cần tăng cường nắm bắt các âm mưu, hành động chống phá, luận điệu xuyên tạc để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Mỗi địa phương phải giữ vững an ninh tư tưởng cho địa bàn mình; đồng thời chia sẻ, kết nối để tăng sức mạnh chống “Diễn biến hòa bình” cho cả khu vực.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, chú trọng tuyên truyền toàn diện về tình hình đất nước trong năm 2019; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thứ tư, chủ động tham mưu tỉnh ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trước hết là 90 năm thành lập Đảng đúng vào dịp đón Xuân Canh Tý 2020, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở các địa phương. 

Thứ năm, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo cấp tỉnh. 

Thứ sáu, tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên hệ thống tuyên giáo VCNET, ban tuyên giáo các tỉnh ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Tài liệu “Toàn cảnh Công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” có chất lượng, hiệu quả.

Thu Hằng


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất