Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet

Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội các tầng lớp nhân dân của các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban Tuyên giáo các cấp ở Lâm Đồng đã tổng hợp, phân tích trung bình 150 tin, bài /1 tuần về tình hình dư luận xã hội đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Bình Thuận đã tổng hợp, báo cáo 70 lượt ý kiến/1 tháng về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhân các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương (dịp lễ, tết, 3/2, 30/4, 1/5..). Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai đã tham mưu nội dung phục vụ đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ đối thoại với nhân dân năm 2019. Qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp xử lý, giải quyết, định hướng dư luận xã hội về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. 

Song song với đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ trong khu vực thường xuyên duy trì giao ban dư luận xã hội hàng tháng, có nơi mở rộng mô hình giao ban theo đối tượng (văn nghệ sỹ, trí thức, cán bộ hưu trí, công nhân, tiểu thương, đoàn viên, thanh niên...) hoặc theo lĩnh vực; củng cố, kiện toàn, định hướng hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra về tình hình tư tưởng, văn hoá 6 tháng đầu năm 2019... Bình Dương điều tra theo chuyên đề của Đề án số 05 - ĐA/TU, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên mạng xã hội của tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Lâm Đồng điều tra về tư tưởng, cảm nhận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về tình hình an ninh trật tự và việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tây Ninh điều tra tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp tỉnh nhà sản xuất; Đồng Nai điều tra việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 36-NQ/TW khoá XI...

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực quan tâm thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch trong tình hình mới; bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nhóm Chuyên gia, Tổ thư ký, giúp việc và đội ngũ cộng tác viên; tập huấn nâng cao kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Việc tích cực nắm tình hình hoạt động của các hội nhóm chống đối, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội tiếp tục được duy trì. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy huy động lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thành niên, sinh viên tham gia gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên inernet ở khu vực Đông Nam Bộ bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước... tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tin, bài về phòng chống quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên các trang cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã tiến hành gỡ bỏ, vô hiệu hóa các trang facebook cá nhân có chứa các thông tin xấu độc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát động các đợt tác chiến mạng, gỡ bỏ thành công nhiều tin, bài xấu độc và vô hiệu hóa được nhiều tài khoản mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp, gỡ bỏ hàng trăm tin, bài xuyên tạc, kích động, bạo lực của các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị, phản động.

Có thể khẳng định, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet ở khu vực Đông Nam Bộ đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, bước đầu có sự kết nối, phối hợp giữa các lực lượng trong chia sẻ thông tin tích cực; đấu tranh, gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội xấu độc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong 6 tháng cuối năm, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực xác định, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời tham mưu, dự báo cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng “nhạy bén - thiết thực - hiệu quả”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, năng lực, trách nhiệm với ngành; thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất