Tặng thưởng cho 17 tác phẩm lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật xuất sắc xuất bản năm 2020
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng thưởng mức A cho tác giả Hữu Thỉnh. (Ảnh: TA)

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phụ trách công tác lý luận của Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, văn học nghệ thuật là một bộ phận, một thành tố đặc biệt của văn hóa, có vai trò rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Lý luận, phê bình văn học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, là quá trình nhận thức tự thân của văn học nghệ thuật. Những nhà lý luận phê bình văn nghệ là người bạn đồng hành với văn nghệ sĩ để chia sẻ, bình giá, phản biện, dự báo, góp phần điều chỉnh và định hướng cho sáng tác, thúc đẩy quá trình phát triển văn học nghệ thuật. Quán triệt sâu sắc quan điểm, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên từ rất sớm. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác văn hóa, văn nghệ, kịp thời đề ra những đường lối, chủ trương, chính sách linh hoạt, đúng đắn để phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ tặng thưởng. (Ảnh: TA)

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ  (Ảnh: TA)

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trên hành trình 35 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước, lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có những bước phát triển quan trọng, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần làm cho văn hóa trở thành nguồn lực và là động lực nội sinh để phát triển đất nước.

95 tác phẩm được lựa chọn từ các Hội chuyên ngành Trung ương, các Hội văn học, nghệ thuật địa phương và các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí gửi đến Hội đồng đều phù hợp với mục đích, tiêu chuẩn và điều kiện xét chọn tặng thưởng. So với năm 2019, số lượng tác phẩm gửi về tham gia xét tặng thưởng năm 2020 nhiều hơn. Điều đó thể hiện sự quan tâm, thu hút đông đảo đội ngũ những nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tham gia gửi tác phẩm.

Các tác phẩm được nhận tặng thưởng lần này ở cả 3 lĩnh vực - lý luận chung, lý luận - phê bình văn học, lý luận - phê bình các loại hình nghệ thuật - đều thể hiện sự công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn; đề cập kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống văn học, nghệ thuật, có tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Tiêu chuẩn, quy trình xét tặng thưởng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, công tâm, nhờ đó Hội đồng đã lựa chọn được những tác phẩm có chất lượng xứng đáng để trao tặng thưởng.

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: TA)

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: TA)

Trong số có 95 tác phẩm tham gia xét tặng thưởng, có 46 cuốn sách, 32 bài viết và 17 chương trình phát thanh. Qua 4 cấp thẩm định, Hội đồng xét tặng thưởng đã chọn trao tặng thưởng cho 17 tác phẩm, trong đó: Số tác phẩm được tặng thưởng mức A: 1 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 10 tác phẩm.

Theo đó, tác phẩm được tặng thưởng mức A: Sách “Bến văn và những vòng sóng” của tác giả Hữu Thỉnh; mức B có 6 tác phẩm gồm: “Mấy vấn đề văn hóa: Suy nghĩ và đối thoại” của tác giả Đinh Xuân Dũng, “Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và lý luận, thực tiễn nghệ thuật” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện; “Sóng đồng và cây núi” của tác giả Lê Quang Trang; “Kịch xiếc Việt Nam-mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Ngọc Trúc; cụm chương trình của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh; chương trình “Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật-Một năm nhìn lại” của tác giả Đoàn Hải Yến. 

Về tặng thưởng dành cho tập thể: Hội đồng quyết định tặng thưởng cho 13 đơn vị có thành tích nổi bật trong tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Một số hình ảnh về buổi lễ tặng thưởng: 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Chứng nhận cho các tác giả đạt mức B. (Ảnh: TA)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao thưởng cho các tác giả đạt mức B. (Ảnh: TA)

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao Chứng nhận cho các tác giả đạt mức C. (Ảnh: TA)

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao thưởng cho các tác giả đạt mức C. (Ảnh: TA)

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương trao Chứng nhận cho các tập thể. (Ảnh: TA)

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương trao thưởng cho các tập thể. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất