Tiếp tục nâng cao nhận thức mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của báo, tạp chí Đảng

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Kết luận số 29 và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc.

XUẤT HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐẢNG

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 29 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định, việc đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, khuyến khích các bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy, cán bộ tuyên giáo ở một số đảng ủy trực thuộc thường xuyên cập nhật, tổng hợp những thông tin về cách làm hay, mô hình sáng tạo để áp dụng vào hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; chắt lọc những nội dung phù hợp để đưa vào sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc đọc báo, tạp chí của Đảng, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tương tác với nội dung thông tin trên báo, thông qua đó để tiếp thu, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Một số cấp ủy còn chắt lọc các tin, bài, hình ảnh có giá trị để trưng bày ở phòng truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong Đảng bộ Khối, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong đọc và làm theo báo Đảng. Đó là mô hình của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được hình thành từ năm 2016. Thông qua việc điểm tin báo, tạp chí của Đảng hàng tuần, tổng hợp những thông tin liên quan đến công tác Hội và phong trào phụ nữ trên phạm vi cả nước và những thông tin tổng hợp để tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao vai trò của hội viên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Mô hình thư viện báo Đảng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo phương pháp quản lý, lưu trữ, tích hợp để theo dõi lượng người đọc thông qua xây dựng bảng thống kê lượng người đọc trong ngày, tuần, tháng. Bảng thống kê được đặt ở thư viện của cơ quan; cán bộ, đảng viên khi đọc sẽ đánh dấu vào biểu thống kê. Trong các sinh hoạt chi bộ, đảng viên được phát biểu tóm tắt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan được đăng trên báo, tạp chí.

Mô hình thư viện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Vụ Thư viện Quốc gia, thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt việc lưu trữ, quản lý, khuyến khích cán bộ, đảng viên đọc và làm theo. Đồng chí bí thư chi bộ thường xuyên đọc và chắt lọc các tin, bài trên báo, tạp chí của Đảng về tấm gương và mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương: Cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò thông tin chính thống của báo, tạp chí của Đảng; từ đó, đề cao việc mua, đọc và làm theo báo Đảng.
Đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò thông tin chính thống của báo, tạp chí của Đảng; từ đó, đề cao việc mua, đọc và làm theo báo Đảng

Thông qua những bài viết, các chuyên đề, chuyên mục kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc cơ quan Đảng ủy Khối nghiên cứu, tìm ra những nội dung phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành một số Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trong đó có 3 Nghị quyết được tham khảo, lấy ý tưởng, tham khảo nội dung từ nghiên cứu các bài viết về mô hình, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng được đăng trên báo, tạp chí của Đảng.

MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng, việc đọc báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm dần do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Trong đó, trước hết là xu thế phát triển của báo, tạp chí điện tử, mạng xã hội; nhu cầu cập nhật thông tin nhanh, mọi nơi, mọi lúc dẫn đến một phần không nhỏ độc giả chuyển sang báo, tạp chí điện tử.

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng ban Hỗ trợ xuất bản, Báo Nhân dân: Bên cạnh báo Nhân dân hằng ngày, báo Nhân dân có rất nhiều các ấn phẩm khác như điện tử, truyền hình… để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.
Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng ban Hỗ trợ xuất bản, Báo Nhân dân: Bên cạnh báo Nhân dân hằng ngày, báo Nhân dân có rất nhiều các ấn phẩm khác như điện tử, truyền hình… để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng

Nhận thức của một số cấp ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có mặt còn chưa đầy đủ, dẫn đến việc chưa chú trọng khuyến khích cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Một số ít đảng ủy chưa được mua hoặc chưa phối hợp với lãnh đạo cơ quan đề xuất việc mua báo, tạp chí của Đảng.

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng ít thường xuyên hơn, hoặc chỉ đọc khi cần tìm thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng; chưa coi đọc báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm, là nhu cầu của mỗi đảng viên.

Đồng chí Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ Công thương: Báo, tạp chí của Đảng cần quan tâm cải tiến nội dung, hình thức các ấn phẩm hấp dẫn, khoa học, truyền tải trên mạng điện tử để đảng viên đọc hằng ngày.
Đồng chí Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ Công thương: Báo, tạp chí của Đảng cần quan tâm cải tiến nội dung, hình thức các ấn phẩm hấp dẫn, khoa học, truyền tải trên mạng điện tử để đảng viên đọc hằng ngày

Nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng dù đã được đổi mới nhưng chưa theo kịp nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên. Nội dung bài viết còn dài; nhiều bài viết còn thiên về lý luận; tính phản biện chưa thật sự nổi trội; nội dung, hình ảnh thiếu hấp dẫn, phong phú; tính thời sự chưa cao.

Phân tích những khó khăn trong việc đọc và mua báo, tạp chí của Đảng trong tình hình hiện nay, đồng chí Lại Xuân Lâm cho rằng, để thiết thực thực hiện Kết luận số 29 trong thời gian tới, cần nêu cao vai trò của cấp ủy, người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, sự phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương.

Để việc thực hiện Kết luận số 29 hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, phát huy, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong Đảng bộ Khối; nâng cao công tác nghiên cứu lý luận, áp dụng thực tiễn, làm cơ sở để đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng.
Đồng chí Lại Xuân Lâm: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng

Đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí nghiên cứu, đổi mới về nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng; đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu báo chí và nền tảng công nghệ tương ứng để thuận lợi trong việc đọc, quản lý được việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy cùng cấp định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phát triển các mô hình đọc và làm theo báo Đảng gắn với khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương.

Đối với các cơ quan báo, tạp chí của Đảng, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức báo, tạp chí của Đảng; nâng cao tính phê bình và tự phê bình, tính phản biện, tính thực tiễn, tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng. Nghiên cứu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí để nâng cao chất lượng, hội nhập và đáp ứng tốt hơn xu hướng về nhu cầu thông tin trên báo, tạp chí của Đảng.

Ngay sau buổi làm việc, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ có những đôn đốc, điều chỉnh để thực hiện Kết luận số 29 một cách tốt nhất trong thời gian tới.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU CÁC ẤN PHẨM

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư như: đã quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Kết luận, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, coi việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên…

Quán triệt tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng cần mua và đọc báo Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định: “Việc đọc, mua và làm theo những tấm gương điển hình, thông tin tích cực trên báo Đảng sẽ cung cấp cho mỗi cá nhân một phương pháp luận và cách nhìn xã hội biện chứng và đầy đủ hơn”.

Phân tích bối cảnh trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, báo in, đặc biệt là báo, tạp chí của Đảng vẫn có vị trí, vai trò và tầm quan trọng riêng trong việc cung cấp thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức, giá trị thẩm mỹ, vốn văn hóa, vốn hiểu biết… Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải quan tâm, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Khối.

“Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của báo, tạp chí Đảng để báo, tạp chí Đảng đến sâu hơn nữa đến các cán bộ, đảng viên trong Khối. Song song với đó, cán bộ, đảng viên trong Khối cũng cần tích cực viết bài cho báo, tạp chí của Đảng như trong Chỉ thị 11 đã nêu” - đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất