Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển phê bình văn học, nghệ thuật
Đại diện lãnh đạo Hội đồng trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại Họp báo chiều 4/12.

Thông tin tại buổi họp báo diễn ra chiều 4/12, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Phan Đình Tân cho biết: Sau khi tổ chức lấy ý kiến của 31 thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật (VH, NT), Thường trực Hội đồng đã tổng hợp, báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề Hội thảo khoa học toàn quốc: Vai trò định hướng của phê bình VH, NT trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo VH, NT hiện nay.

Hội thảo hướng tới 3 mục tiêu chủ yếu: Một là, nhận diện, đánh giá và lý giải thực trạng phê bình nói chung và ở từng lĩnh vực VH, NT cụ thể, trên các phương diện cơ bản: tình hình đội ngũ, chất lượng chuyên môn, các khuynh hướng chính và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, tập trung đánh giá vai trò của phê bình VH, NT hiện nay trong thực tiễn và hoạt động sáng tạo. Hai là, Tập trung làm rõ các yếu tố tác động đến phê bình hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản, cả khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng phê bình VH, NT nói chung, vấn đề vai trò định hướng đối với hoạt động thực tiễn và hoạt động sáng tạo nói riêng. Ba là, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển phê bình VH, NT thời gian tới, góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển VH, NT nước nhà trong thời kỳ mới.

Theo đại diện lãnh đạo Hội đồng, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các tác giả. Về cơ bản, các tham luận có nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực VH, NT khác nhau nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề Hội thảo.

Thông tin sơ bộ về những nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng, TSKH. Phan Đình Tân cho biết: Trong năm 2019, Hội đồng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời tư vấn giúp Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương những vấn đề thuộc về lĩnh vực lý luận, phê bình VH,NT. Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2020.

Ngoài những nội dung liên quan đến Hội thảo và Kỳ họp thứ bảy, tại Họp báo, lãnh đạo Hội đồng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí về những vấn đề như: Thuân lợi - khó khăn, kết quả - hạn chế của công tác nghiên cứu lý luận, phê bình VH, NT thời gian qua; tính khoa học, tính chuyên môn và “cái tôi” của những người làm công tác phê bình VH, NT; thực trạng “vừa thừa, vừa thiếu” đội ngũ nghiên cứu lý luận, phê bình VH, NT hiện nay;  kết quả và những bất cập trong công tác bồi dưỡng, tập huấn lý luận, phê bình VH, NT; vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng đối với một số lĩnh vực liên quan đến phê bình VH, NT thời gian qua…/.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất