Tôn vinh đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu
Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Trương Thị Mai trao tặng Bằng khen cho các văn nghệ sỹ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; gần 200 đại biểu là các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ luôn giữ vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt xây dựng nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Cha ông ta đã tổng kết cực kỳ cô đọng và sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhiều sản phẩm, công trình khoa học đã góp phần xây dựng luận cứ cho sự nghiệp đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nước nhà. Nhiều sáng tạo về văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, làm phong phú hơn tâm hồn người Việt, nâng tầm văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, hướng tới tương lai tươi sáng. Đồng thời, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ thể hiện tài năng; số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sỹ tăng nhanh, tính năng động, sáng tạo, năng lực chủ động hội nhập quốc tế được phát huy. Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam ở  ngoài nước đã có những đóng góp tâm huyết, thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng: Đồng cảm, đồng hành với dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, là lương tâm, trách nhiệm và phẩm giá cao đẹp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nước nhà.

Đồng chí Trần Quốc Vượng: Đồng cảm, đồng hành với dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, là lương tâm, trách nhiệm và phẩm giá cao đẹp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nước nhà.

Có thể nhận thấy rằng, đồng cảm, đồng hành với dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, là lương tâm, trách nhiệm và phẩm giá cao đẹp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nước nhà.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta 90 năm qua.

Nhấn mạnh những năm tới, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, chú trọng vào hoạt động trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Khẳng định, trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thăm quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học.

Các đại biểu tham quan triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học".

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay, nước ta có khoảng 170.000 cán bộ khoa học và công nghệ tham gia vào hoạt động nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong cả khu vực nhà nước và các tổ chức xã hội. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và là thành viên của hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực về lĩnh vực này.

Cả nước có 74 tổ chức các hội văn học, nghệ thuật với trên 43.000 văn nghệ sĩ ở các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương. Các tổ chức hội và hội viên luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, xác định rõ nhiệm vụ hàng đầu là sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống của Nhân dân, lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước và công cuộc Đổi mới. Gần 200 đại biểu của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tại buổi gặp mặt, có rất nhiều gương mặt tiêu biểu, xuất sắc, các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… có nhiều đóng góp trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những công lao, đóng góp quan tâm và tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức tôn vinh khen thưởng những trí thức, văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc. Đảng, Nhà nước, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức xét tặng danh hiệu vinh dự và giải thưởng nhà nước cho trí thức, văn nghệ sĩ như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, các danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa về khoa học và công nghệ, hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)… Đây là những vinh dự, là động lực tiếp tục nhân rộng, khơi dậy niềm đam mê, sự tìm tòi, nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu văn nghệ sỹ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trao đổi bên lền Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lền Hội nghị.

Tại cuộc gặp mặt, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, tri thức đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết của mình để đóng góp cho sự xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về việc đội ngũ văn nghệ sỹ luôn đi theo lý tưởng của Đảng, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, gần nửa thế kỷ qua, đội ngũ văn nghệ sỹ vững bước, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều tác phẩm tâm huyết của các thế hệ văn nghệ sỹ đã đi vào lòng người, trở thành hành trang quý báu của nhân dân ta. Đội ngũ văn nghệ sỹ đã tự nguyện ghép mình trong tư thế người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, sống và sáng tạo ở những nơi mũi nhọn của đất nước, những mặt trận gian khổ, ác liệt nhất. Nhiều nghệ sỹ đã anh dũng ngã xuống như những người anh hùng vì nền độc lập tự do của đất nước.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 196 cá nhân là các văn nghệ sỹ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu vì đã có đóng góp tích cực cho công tác tuyên giáo của Đảng.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất