Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải Đặc biệt cho Sáng kiến giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện một số cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam đã tham dự Lễ trao Giải.

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: TA)

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: TA)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giải thưởng lần thứ VII cũng đánh dấu 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Trong 10 năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp tích cực trong thành công của công tác tuyên giáo cũng như những thành tựu đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, năm 2020-2021 để lại cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng ta vui mừng, phấn khởi, tràn đầy niềm tin với nhiều thành tựu và sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026; hoàn thành xuất sắc năm Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhận thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm với khu vực và cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TA)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TA)

Bên cạnh đó, chúng ta cũng trải qua những tháng ngày đầy khó khăn, thách thức khi dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này, chúng ta tiếp tục khẳng định một Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức; trong đó, công tác thông tin đối ngoại đã chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, khách quan thông tin về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - đối ngoại và công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình Việt Nam, góp phần quan trọng gìn giữ và nâng cao hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

“Thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, làm cho cộng đồng thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc và những thành tựu phát triển của đất nước ta; đồng thời, thông tin kịp thời các vấn đề quốc tế đến các tầng lớp nhân dân trong nước; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.” - đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất ấn tượng khi được biết tham gia dự thi năm nay, có trên 1000 tác phẩm đặc sắc với nội dung phong phú, đa dạng, đa ngôn ngữ, sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Các tác phẩm năm nay được đánh giá cao về chất lượng, là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo, đề cập một cách sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và về cuộc chiến chống dịch COVID 19 với những tác phẩm lay động con tim mỗi người chúng ta... 59 tác phẩm được lựa chọn, vinh danh hôm nay thực sự nổi bật, mang tính lan tỏa cao. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan liên quan, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tập trung một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò công tác thông tin đối ngoại gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác thông tin đối ngoại cần góp phần quan trọng củng cố và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam.

Hai là, đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, quyết liệt, sáng tạo, cởi mở để phù hợp với tình hình mới. Tăng cường giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam; quyết liệt đấu tranh với các thế lực thù địch, giành ưu thế trên mặt trận truyền thông; cởi mở trong nghiên cứu, giao lưu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm, khoa học tiên tiến của thế giới.

Ba là, tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Bốn là, thông tin đầy đủ, kịp thời về nỗ lực phòng, chống dịch, việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Đảng, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Nhà nước ta và niềm tin của Nhân dân.

Năm là, kiện toàn đội ngũ, nâng cao hơn nữa tính chủ động, năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu; thiết kế chủ đề thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp. Đồng thời, cần có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin đối ngoại quốc tế, mang thế giới đến Việt Nam bảo đảm kịp thời, khách quan, góp phần hội nhập quốc tế.

Sáu là, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số; ứng dụng công nghệ số. Tiếp tục nâng cao chất lượng, sức thuyết phục, tính hấp dẫn của các sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi, được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ theo các hạng mục: Báo in, Báo điện tử, Trang thông tin điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh, Sách, Video clip, Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Điểm nổi bật của Giải thưởng lần VII là sự tham gia tích cực của các tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Điều đó cho thấy uy tín, vị thế của Giải thưởng cũng như mức độ quan tâm ngày càng cao của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đối với công tác thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, tính lan tỏa cao, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Trong đó, nội dung các tác phẩm bám sát, đề cập mọi vấn đề nổi bật của năm 2020-2021 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương; quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước…. Đặc biệt, các tác phẩm đã phản ánh nhiều vấn đề thu hút được sự quan tâm của công chúng như tinh thần dân tộc trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam... Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng thể hiện tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế cũng như hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Tại Lễ trao giải lần này, Ban Tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích. Trong đó, Giải đặc biệt được trao cho Sáng kiến giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn của bài viết, trong bối cảnh Đảng ta đang tập trung triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các đơn vị đã triển khai dịch bài viết này ra nhiều thứ tiếng, giới thiệu, tuyên truyền đến các chính đảng và bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định rõ hơn về con đường cách mạng của Việt Nam, lan toả những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã được trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải:

Trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: TA)

Trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: TA)

Trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm các tác giả. (Ảnh: TA)

Trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm các tác giả. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho tác giả thể loại Ảnh về thông tin đối ngoại. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho tác giả ở thể loại Ảnh về thông tin đối ngoại. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho tác giả Grigory Trofimchuk - Nhà xuất bản Xaliut (Nga) ở thể loại Sách

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho tác giả Grigory Trofimchuk - Nhà xuất bản Xaliut (Nga) ở thể loại Sách "Việt Nam cất cánh" . (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến chụp ảnh cùng các tác giả, nhóm các tác giả giành giải Nhất. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Đỗ Văn Chiến chụp ảnh cùng các tác giả, nhóm các tác giả giành giải Nhất. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh
 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất