Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”
Phó Trưởng Ban Thường trực Võ Văn Phuông trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Lê Hoài Trung.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ngoài nước vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Lê Hoài Trung đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Đảng ủy Ngoài nước có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016-2019. Đó là Đảng bộ tại Lào, đồng chí Phạm Cao Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Lê Nho Thạnh, Bí thư chi bộ, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Ngoài nước.

Các tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy ngoài nước đã có nhiều phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu to lớn, cấp bách của công tác Đảng ở ngoài nước.

Đảng ủy và các cấp ủy Đảng ở ngoài nước đã thực hiện tốt chức năng của tổ chức đảng, phát huy vai trò và cầu nối đoàn kết, tập hợp lực lượng, phát huy lòng yêu nước của cán bộ, đảng viên và người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Quán triệt quan điểm công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng, Đảng ủy Ngoài nước đã quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài có thông tin đầy đủ, kịp thời, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, góp phần củng cố niềm tin, xây đắp động lực, tình cảm, phát huy các nguồn lực trong sự nghiệp đổi mới của đất nước” – Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định.

Đảng ủy Ngoài nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chủ động làm tốt công tác đối ngoại, nghiên cứu tham mưu đề xuất các chủ trương lớn về công tác đối ngoại của Đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Ngoài nước cũng đổi mới phương thức tuyên truyền góp phần ngăn chặn các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Phuông: Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước sẽ tiếp tục có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa để đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Đồng chí Võ Văn Phuông: Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước sẽ tiếp tục có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa để đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên Đảng ủy Ngoài nước. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng ủy Ngoài nước đã đóng góp vào thành tựu chung của công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Đồng chí Võ Văn Phuông bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa để đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

“Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí đảng viên của Đảng ủy Ngoài nước ở các lĩnh vực và cương vị công tác khác nhau, sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên, người đứng đầu tạo sự lan tỏa những việc tốt, gương điển hình, thường xuyên đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”- Đồng chí Võ Văn Phuông nêu rõ.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất