Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Công Khâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, sau khi tiếp thu chỉ thị, nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa của Trung ương, Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo và tổ chức các hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt đến các đồng chí tỉnh ủy viên; bí thư các đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn. Trên 98% đảng viên, trên 97% cán bộ, công chức và trên 60% quần chúng nhân dân được tiếp thu Nghị quyết.

Tại Kiên Giang, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với kiểm điểm hằng năm được tiến hành đồng thời ở các cấp. Qua đó, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế… được dư luận quan tâm. Năm 2017, Kiên Giang đã xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với 11 trường hợp để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hành chính 9 người, xử lý hình sự đối với 2 người; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ có dấu hiệu tham nhũng với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Cùng với đó, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, năm 2017 - 2018, Kiên Giang đã chọn chủ đề “Nâng cao vai trò tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, các đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện. Nhiều đảng bộ đã lựa chọn những vấn đề phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, chú ý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 còn thiếu tính chủ động, sáng tạo. Một số nơi nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa nêu rõ mức độ và địa chỉ cụ thể.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đến nay, Kiên Giang đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 5/15 đơn vị cấp huyện, 58/145 đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 12/145 đơn vị cấp xã và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố tại 889/957 ấp, khu phố, chiếm 92,89%. Toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 18 đơn vị sự nghiệp công lập, trình Thủ tướng Chính phủ chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Dịp này, Kiên Giang kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đối với lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại và khoa giáo cho các tỉnh ủy, thành ủy để triển khai thực hiện; sớm cung cấp thông tin chính thống đối với những vấn đề "nóng", nhạy cảm để các địa phương kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Kiên Giang; quốc phòng an ninh được củng cố, bảo vệ tốt biên giới lãnh thổ, xây dựng đường biên ổn định phát triển; qua đó, lòng dân tin tưởng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận tỉnh Kiên Giang chủ động và có những cách làm mới, sáng tạo mang lại kết quả bước đầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; đã nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận những biểu hiện tồn tại để chỉ đạo thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày một tốt hơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thời gian tới cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa cùng tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương... Trong xây dựng Đảng, Kiên Giang cần nhấn mạnh đến chính trị tư tưởng, trong quá trình thực hiện cố gắng đảm bảo nguyên tắc công tác cán bộ gắn liền với công tác tư tưởng, đường lối cán bộ phải gắn với đường lối chính trị…. thật sự thống nhất và gắn bó với nhau.

Tỉnh Kiên Giang cần đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương điển hình trong việc học tập theo Bác, làm cho việc học theo Bác trở thành việc hằng ngày, toàn diện trong các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; trong tuyên truyền gương người tốt việc tốt kết hợp giữa "xây" và "chống". Các cấp ủy nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân để có nhiều hình thức đa dạng định hướng dư luận; giải quyết các vấn đề bức xúc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; nhận thức rõ nhiệm vụ cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống…/.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất