An Giang: Chủ động đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh.

 Trong đó, đã phát hiện, trực tiếp đấu tranh phản bác và buộc gỡ bỏ, vô hiệu hóa những tin bài, hình ảnh phản động trên trang Facebook, Blog, nhóm Facebook.

Cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã trực tiếp viết các tin, bài với nội dung đấu tranh, phản bác các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đăng trên chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng” của Báo An Giang, “Hiểu đúng” của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, “Chống diễn biến hòa bình” của Bản tin Thông tin công tác tư tưởng và trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

 Nhằm cung cấp cho tuyên truyền viên các nội dung chính thống, góp phần chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; góp phần khẳng định những thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao sức đề kháng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập hợp bài viết, xây dựng kế hoạch và xin chủ trương xuất bản Sổ tay tuyên truyền phòng, chống “diễn biến hòa bình” (dành cho tuyên truyền viên), dự kiến in ấn và phát hành tập 1 vào dịp chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019).

Trước chiêu trò của các thế lực thù địch kêu gọi biểu tình vào dịp Quốc Hội thông qua dự luật An ninh mạng, luật Đặc khu, dịp Lễ 2/9… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành công văn chỉ đạo, tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền, Hội nghị báo cáo viên, tăng cường bài viết đăng trên các chuyên mục để chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan báo chí, ngành trong khối tuyên truyền… yêu cầu chủ động tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo kích động của các phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật. Kịp thời vạch trần, đấu tranh, tẩy chay và báo cáo cơ quan chức năng những thủ đoạn lôi kéo đó. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các Ban Tuyên giáo Thành uỷ Long Xuyên, Huyện ủy Phú Tân, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang… đã sớm tổ chức triển khai tại địa phương, ngành, đơn vị để tuyên truyền, tăng cường cảnh giác với các thủ đoạn kích động biểu tình, bạo loạn… Nhờ đó, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy các cấp tổ chức đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Nhiều địa phương không chỉ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa mà còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao khả năng tự đề kháng, góp phần ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, trong nội bộ.

Năm 2019, hệ thống cán bộ tuyên giáo tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, định hướng hoạt động báo chí, tiếp tục chủ động trong công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội. 

Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất