Bắc Kạn triển khai nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng

Tại Hội nghị, TS.Bùi Xuân Việt, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt các nội dung về cuốn sách của Tổng Bí thư.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hệ thống hóa sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này - TS. Bùi Xuân Việt nêu rõ. 

Trao đổi về các nội dung cơ bản của cuốn sách, TS. Bùi Xuân Việt nhấn mạnh: Cuốn sách như một cẩm nang quý, chứa đựng những bài học về biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, với nhiều điểm mới như: Cấu trúc cuốn sách có cả nội dung và 111 hình ảnh tư liệu qua các thời kỳ; kết cấu logic chặt chẽ thể hiện giữa xây và chống, giữa quyết tâm chính trị và thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng, đưa ra giải pháp để thực hiện. Cuốn sách được thể hiện dưới phong cách báo chí mang tính chính luận nhưng rất sinh động. Cuốn sách còn tập trung nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện rõ quan điểm lấy dân làm gốc…

Cũng trong chương trình, Hội nghị nghe TS. Bùi Xuân Việt thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đề nghị, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung cốt lõi của cuốn sách gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu của địa phương, đơn vị, cơ quan; tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị cuốn sách với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; nghiên cứu tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường...

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất