Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – 70 năm vẻ vang đáng tự hào
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm (Ảnh: TA)

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hành trình vẻ vang 70 năm

Cách đây 89 năm, tháng 6/1930, Đảng bộ Hà Nội chính thức ra đời. Thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc kỳ, để tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đông đảo quần chúng ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, mở rộng và phát triển cơ sở cách mạng, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Đội tuyên truyền xung phong. Đây là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. Trong khi đó, tháng 11/1938, Tỉnh ủy Hà Đông được thành lập; tiếp đó tháng 10/1940, Tỉnh ủy Sơn Tây ra đời. Lúc này, công tác chính trị của cả 3 Đảng bộ là tập trung tổ chức, xây dựng lực lượng, chuẩn bị các điều kiện đấu tranh cách mạng, tiến tới giải phóng dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong điểm lại những dấu mốc lịch sử trong 70 năm xây dựng và phát triển của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội (Ảnh: TA)
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong điểm lại những dấu mốc lịch sử trong 70 năm xây dựng và phát triển của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội (Ảnh: TA)

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền ở 3 Đảng bộ Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây là vận động Nhân dân bảo vệ chính quyền non trẻ, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Ngày 3/3/1949, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18/NQ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban Tuyên huấn Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây những năm 1949 - 1954 là tập trung tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tham gia gây dựng cơ sở cách mạng; tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào đại thắng Điện Biên Phủ, giải phóng Thủ đô. Từ đó, ngày 3/3/1949 đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Tuyên huấn, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ thời chiến đến thời bình, Ban Tuyên huấn của Hà Nội, Hà Tây đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo, đóng góp quan trọng vào thành công chung của 2 địa phương và cả nước. 

Với bề dày thành tích của 70 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Ban Truyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Thành phố trao tặng.
 

Ngày 1-8-2008, thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (ra đời trên cơ sở hợp nhất giữa hai cơ quan là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) được sắp xếp, kiện toàn gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng Ban.

Trong bối cảnh, tình hình và những nhiệm vụ đặt ra của ngành tuyên giáo trong năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô sẽ phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo - tâm huyết - trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao với một xung lực mới và quyết tâm cao.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, với vị trí được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Thủ đô Hà Nội có những điều kiện thuận lợi cũng như những cơ hội riêng có của lịch sử ngàn năm văn hiến anh hùng, làm nền tảng vững chắc phục vụ cho sự nghiệp phát triển về chính trị - kinh tế - văn hóa. Một giai đoạn mới được mở ra với những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố vẫn luôn bám sát tình hình thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô... Với truyền thống, kinh nghiệm được hun đúc qua 70 năm rèn luyện và trưởng thành, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không ngừng đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo phù hợp tình hình mới

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo, công tác chính trị - tư tưởng là mặt trận hàng đầu, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ,...Thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng ta trong 89 năm qua, ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng luôn có sự đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thành phố; trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hy sinh, cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Hà Tây, của các đồng chí đã từng công tác tại cơ quan hai Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy.

Chỉ đạo nhiệm vụ với ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các mặt, bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mặt khác, cần tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019; chủ động nắm sát tình hình và tham mưu các giải pháp, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tuyên giáo các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảm bảo về số lượng, vững về bản lĩnh, sâu sắc về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ Thành phố, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương lao động hạng Nhất cho ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: TA)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương lao động hạng Nhất cho ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: TA)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại buổi lễ kỷ niệm sáng 2/3, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tập thể lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội qua các thời kỳ trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển./.

Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất