Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xuất bản sách tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản hai cuốn sách “Giáo dục lịch sử, văn hóa tỉnh Thanh Hóa” “Dưới cờ Đảng quang vinh”.

Sách “Giáo dục lịch sử, văn hóa tỉnh Thanh Hóa” được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc. Với 168 trang, nhiều hình ảnh tư liệu, cuốn sách cung cấp những nội dung, kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, bao gồm bốn nội dung chủ yếu: 1) Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quá trình hình thành các đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử; 2) Khái lược lịch sử tỉnh Thanh Hóa từ khi hình thành đến cuối thế kỷ XIX; 3) Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ra đời lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền 1945, tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành sự nghiệp đổi mới (1930-2020); 4) Khái quát về văn hóa xứ Thanh và các di sản văn hóa.

Sách “Dưới cờ Đảng quang vinh” bao gồm những bài viết hồi ký cách mạng của các đồng chí Trịnh Huy Quang, Ngô Đức, Trịnh Khắc Sản - những lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ tỉnh. Các bài viết sâu sắc, chân thực cùng hình ảnh tư liệu qua 184 trang sách đã chuyển tải, phản ánh sinh động quá trình hoạt động cách mạng của các lãnh đạo tiền bối, qua đó khắc họa được những “lát cắt” văn hóa, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xứ Thanh qua mỗi chặng đường lịch sử.

Hai cuốn sách được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản nhằm góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa. Từ đó sẽ khơi dậy, phát huy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào quê hương, ý chí tự lực, tự cường vươn lên phát triển để hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045, Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước./.

Tùng Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất