Bế mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 3 - 5/11/2021 với 92 học viên. Các học viên được nghe các chuyên đề như: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Hoàn thiện toàn diện, đồng  bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảm đảo tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Tại lớp học, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt. Kết hợp với việc nghe báo cáo chuyên đề trên lớp, mỗi học viên đã tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng cường đối thoại đa chiều; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại đơn vị.

Việc tổ chức lớp học này nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa tạo điều kiện để trau dồi, cập nhậ kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất