Bình Định: Đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong các tổ chức cơ sở Đảng
Chiến sĩ mới đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 06- CT/TU nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bằng hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng xuất bản và phát hành; đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện, như: Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào nội dung của Chỉ thị 06- CT/TU và tình hình, đặc điểm tại địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị 06- CT/TU. Xác định trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Chỉ đạo lập dự toán kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo từng năm, bảo đảm sử dụng đúng mục đích; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng;  tổ chức xuất bản, phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; định kỳ đánh giá việc thực hiện công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt và chấn chỉnh phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt; đồng thời coi đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm./.

Ngày 25/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 06 về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

 

PV

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất